Upninkų kultūros centras


Adresas: Jaunystės g. 8, Upninkai, Upninkų sen., Jonavos r.

Vadovė: Kristina Kriščiūnienė, tel. (8 602) 74576, kriksciuniene.kristina@gmail.com

Meno vadovė: Laima Dobrovolskienė, tel. (8 689) 15768, (8 658) 06516

Meno vadovas: Justinas Diržinskas, tel. (8 652) 76708

Upninkus įkūrė Radvila Astikaitis iš garsios Lietuvos bajorų giminės. Pirmą kartą Upninkai minimi 1442 m. Astiko testamente. Upninkai įsikūrę trijų upių - Šventosios, Širvintos ir Neries - apsuptyje, apie 15 km į rytus nuo Jonavos. Tai tarytum 174 kv. km sala, iš trijų pusių apsupta upių, tik siauras ruožas ją jungia su Širvintų rajonu. Manoma, kad vietovės vardas kilo nuo žodžio „upė". Per seniūnijos teritoriją teka upelis Lietava, nuo kurio vardo kildinamas Lietuvos vardas. Reta šalies seniūnija gali pasipuikuoti savo teritorijoje turinti net tris draustinius: Upninkų valstybinį botaninį draustinį, Lietavos valstybinį hidrografinį ir Šventosios valstybinį ichtiologinį.

Seniūnijos centras - Upninkų kaimas (1019 gyventojų), iš viso yra 45 kaimai. 2007 m. susikūrusi Upninkų bendruomenė turi savo vėliavą, himną ir herbą.

Upninkų kultūros centras įsikūręs 1991 m. statytame pastate, nuo 2005 m. priklauso Jonavos kultūros centrui.

Mėgėjų meninės veiklos kolektyvai

Folkloro ansamblį (vadovė L. Dobrovolskienė) 1983 m. įkūrė šviesios atminties Genovaitė Mučinskienė. 1995- 2005 m. ansambliui vadovavo Janina Palaimienė, nuo 2006 m. - Laima Dobrovolskienė. Ansamblio repertuare - Aukštaitijos regiono ir Upninkų krašto dainos, šokiai, rateliai. Kolektyvas - dažnas kultūros centro, seniūnijos organizuojamų kalendorinių ir valstybinių švenčių, vakaronių dalyvis, yra parengęs teatralizuotas programas Užgavėnių, Joninių šventėms bei advento laikotarpiui.

Ansamblis yra rajono folkloro ansamblių, tradicinių kapelų ir pavienių atlikėjų švenčių-konkursų "Trenk polkutę" nuolatinis dalyvis ir prizininkas nuo 2000 m., dalyvavo renginyje „Zarasai - Lietuvos kultūros sostinė 2008 ", respublikinėse Joninių šventėse ir tarptautiniuose folkloro festivaliuose „Trys ratilėliu" Jonavoje, 2010 m. - VIII tarptautiniame folkloro festivalyje „Saulelė raudona" Plungėje. 2010 m. ansamblis apdovanotas Jonavos kultūros centro nominacija „Už etninės kultūros puoselėjimą". Dalyvaujant rengiamose Lietuvos Dainų švenčių apžiūrose Lietuvos liaudies kultūros centras kolektyvui suteikė II kategoriją.

Liaudišką kapelą (vadovas J. Diržinskas) 1985 m. subūrė Justinas Diržinskas. Kolektyvas dažnai koncertuoja rajono seniūnijose, Jonavos miesto renginiuose. Kapela yra rajoninių konkursų 2000 - 2011 m. laureatė, 2001 m. LTV varžytuvių „ Duokim garo" finalininkė, 2002 m. kaimo kapelų šventės-varžytuvių Širvintų rajone dalyvė. 2004 m. pelnė linksmiausios kapelos vardą respublikinėje kaimo kapelų šventėje-varžytuvėse „Pas Juozą Videniškiuose" Molėtų rajone, 2006 m. svečiavosi Baltarusijoje, Polocke, 2007-2009 m. dalyvavo LRT laidoje „Gero ūpo".

Vyrų duetas (J. Diržinskas ir B. Sedleckas)

Senjorų duetas ( M. Kručas ir B. Sedleckas)

Armonikierių trio ( J. Diržinskas, V. Davidonis, E. Martusevičius)

Pavieniai muzikantai ( E. Martusevičius, J. Diržinskas, V. Davidonis) .

Renginiai

Kultūros centre organizuojamos tradicinės šventės: Užgavėnės, gegužinės Keižionių kaime, šventės Vaikų gynimo dienai, Joninės, vakaronės senjorams, vasaros palydos, popietės vaikams, adventiniai vakarai.

Bendradarbiaujant su mokykla, rengiami bendri koncertai, skirti Lietuvos Nepriklausomybės dienai ir Motinos dienai, Sausio 13-osios minėjimas.

Bendradarbiaujant su kaimo bendruomene kasmet organizuojama tradicinė Mykolinių šventė.