Pavieniai atlikėjai


Bronius Kaminskas

Bronius Kaminskas gimė 1941metų rugpjūčio 28 dieną Ukmergės rajone, Marijampolės kaime.

Karo metu, sudegus namui, iš Marijampolės kaimo persikėlė gyventi į vienkiemį pas svetimus žmones. Apie1953 m. Aklojo Ežero kaime pasistatė namą ir persikėlė ten gyventi.

Jonavoje gyvena nuo 1964 m.

Pateikėjo tėvai buvo bežemiai. Tėvelis dirbo Aklojo ežero durpyne, mama šeimininkavo namuose. Iš vaikų šeimoje jis buvo vyriausias, turėjo du brolius.

Baigė Pageležių septynmetę mokyklą, dirbo durpyne, statybose pagalbiniu darbininku. Vidurinį išsilavinimą įgijo Jonavos vakarinėje mokykloje. Nuo 1958 m. iki 1960 m. gyveno ir dirbo

Kaune, radijo gamykloje „Banga". Nuo 1960 metų (tris metus) tarnavo sovietų armijoje Sverdlovsko srityje. Po armijos grįžo į Kauną, o po metų į Jonavą ir įsidarbino „Azoto" trąšų gamykloje.

Šeimą sukūrė 1965 metais, augino sūnų.

Armonika groja nuo 12 metų. Grojimo mokėsi pats, truputį pamokė muzikantai kaimynai. Pirmiausia išmoko groti bajanu, vėliau armonika. Bronius muša būgną, šiek tiek moka groti ir lūpine armonikėle. Nuo 14 metų su vyrais giedodavo šermenyse. Būdamas 14 - 15 metų pirmą kartą dalyvavo muzikantų konkurse Jonavoje, „Baldų kombinato" klube. Vienas, arba kartu su kitais muzikantais grodavo vakaruškose. Nuo 2002 metų groja ir dainuoja „Rasakilos" ansamblyje, taip pat su kitomis rajono kapelomis: „Jonavos bočiai", „Gija". Dalyvauja įvairiuose renginiuose, konkursuose, šeimyninėse šventėse.