Pavieniai atlikėjai


Antanas Vincentas Jasiulevičius

Pateikėjas gimė 1924 metų liepos 18 dieną Šakių apskrityje, Kudirkos Naumiestyje, Meištų kaime, Naumiesčio parapijoje. 1994 metais, mirus žmonai, atvyko gyventi į Jonavą, pas dukrą.

Tėvai buvo „liuosininkai" (bežemiai): tėvas Antanas Jasiulevičius buvo žvejys, gaudė tinklais žuvį ir parduodavo žydams. Su kitais muzikantais.grojo smuiku vestuvėse Žiemą, kai žvejyba sustodavo, darydavo žmonėms klumpes. Mama, Ona Jasiulevičienė Almonaitytė, dirbo linų fabrike Naumiestyje, rūšiavo linus. Mama buvo žinoma dainininkė, mokėjo daug dainų. Taip pat buvo gera gėlininkė, žmonės ją vadino „Ona Kvietkine" – ji gamino gėles iš popieriaus puokštėms ir kapų vainikams.

Antanas Vincentas Jasiulevičius Naumiesčio pradžios mokykloje baigė 6 skyrius. Nuo 1938 metų, Ručkų kaime, Bublelių valsčiuje pas ūkininką Joną Valaitį pradėjo piemenauti - ganė mišrią bandą (karves, avis, kiaules). Piemenavo iki 1940 metų. Po to Bublelių valsčiaus kontoroje mokėsi spausdinti rašomąja mašinėle ir dirbo raštvedžiu. „Užėjus vokiečiams", 1942 m. savanoriu išėjo dirbti pas ūkininką vokietį (Širvintos miestelis, Šliosbergo apskritis). Ten užsidirbo pinigų ir nusipirko vokišką armoniką („strajus"). Groti mokėsi pats – dieną dirbo, naktį mokėsi groti. Po karo grįžo namo, dirbo Žvirgždaičių valsčiuje „komsorgu". Tada išmoko groti vokišku „Honer" akordeonu. 1948 m. Sintautų miestelyje suorganizavo kaimo kapelą, kurioje pats grojo akordeonu.

1953 m. 3 mėnesius tarnavo „kariuomenėje" Černyševskyje – radijo telegrafistas (mokėjo morzės abėcėlę ).

1950 - 1960 metais dirbo Kudirkos Naumiestyje kultūros skyriaus vedėju. 1984 metais išėjo į pensiją.

Nuo 2000 metų iki dabar kapeloje „Rasakila" groja pjūklu .

Bronius Kaminskas

Bronius Kaminskas gimė 1941metų rugpjūčio 28 dieną Ukmergės rajone, Marijampolės kaime.

Karo metu, sudegus namui, iš Marijampolės kaimo persikėlė gyventi į vienkiemį pas svetimus žmones. Apie1953 m. Aklojo Ežero kaime pasistatė namą ir persikėlė ten gyventi.

Jonavoje gyvena nuo 1964 m.

Pateikėjo tėvai buvo bežemiai. Tėvelis dirbo Aklojo ežero durpyne, mama šeimininkavo namuose. Iš vaikų šeimoje jis buvo vyriausias, turėjo du brolius.

Baigė Pageležių septynmetę mokyklą, dirbo durpyne, statybose pagalbiniu darbininku. Vidurinį išsilavinimą įgijo Jonavos vakarinėje mokykloje. Nuo 1958 m. iki 1960 m. gyveno ir dirbo

Kaune, radijo gamykloje „Banga". Nuo 1960 metų (tris metus) tarnavo sovietų armijoje Sverdlovsko srityje. Po armijos grįžo į Kauną, o po metų į Jonavą ir įsidarbino „Azoto" trąšų gamykloje.

Šeimą sukūrė 1965 metais, augino sūnų.

Armonika groja nuo 12 metų. Grojimo mokėsi pats, truputį pamokė muzikantai kaimynai. Pirmiausia išmoko groti bajanu, vėliau armonika. Bronius muša būgną, šiek tiek moka groti ir lūpine armonikėle. Nuo 14 metų su vyrais giedodavo šermenyse. Būdamas 14 - 15 metų pirmą kartą dalyvavo muzikantų konkurse Jonavoje, „Baldų kombinato" klube. Vienas, arba kartu su kitais muzikantais grodavo vakaruškose. Nuo 2002 metų groja ir dainuoja „Rasakilos" ansamblyje, taip pat su kitomis rajono kapelomis: „Jonavos bočiai", „Gija". Dalyvauja įvairiuose renginiuose, konkursuose, šeimyninėse šventėse.

 

Pranas Ostasevičius

Pranas Ostasevičius gimė 1935 metais vasario 22 dieną Jonavos rajone, Normoinėlių kaime, Šėtos parapijoje. Vėliau gyveno Drobiškių dvare, po karo persikėlė gyventi į Normainių kaimą. Nuo 1960 metų gyveno Vaivadiškių kaime, nuo 1967 metų gyvena Jonavoje.

Pateikėjo tėvai buvo bežemiai, dirbo dvaruose, pas ponus. Šeimoje augo trys vaikai: dar turėjo 1 brolį ir 1 seserį.

Baigė Aklių pradinę mokyklą, 4 klases. 1972 m. baigė Veprių profesinė mokykla, traktorininko specialybę. 1975 m. Kaplių profesinėje mokykloje mokėsi ekskavatorininko specialybės. 1960 metais sukūrė šeimą.

Pateikėjas muša būgną. Išmoko pats. Pirmą būgną pasidarė pats, būdamas 15 metų. Darė iš šuns kailio: pagavo šunį, pakorė, nulupo odą, 2 savaites užkasė po mėšlu. Po to atkasė, kai šeriai buvo nuėję. Rado medinę bačkutę, perpjovė per pusę, padarė iš vielos lanką, užtempė ir prikalė vinutėmis. Dar su neišdžiovintu būgnu jau nuėjo groti į vakaruškas.

Vėliau grojo Jonavos MSV kapeloje. Nuo 1994 m. iki dabar groja Jonavos kapeloje „Rasakila". Koncertuoja įvairiuose renginiuose, šventėse, ne kartą su kapela grojo TV laidoje „Duokim garo".