Buriame 3-5 metų vaikų Pop chorą.

Linksmų, išradingų, dainuoti ir šokti mėgstančių.