Martyna Jančaitytė  MADOS ILIUSTRACIJŲ PARODA

KNYGOS „ILIUSTRUOTA JAUNOJI LIETUVOS MADA“ PRISTATYMAS

Martyna Jančaitytė

MADOS ILIUSTRACIJŲ PARODA

KNYGOS „ILIUSTRUOTA JAUNOJI LIETUVOS MADA“ PRISTATYMAS

2018 09 21 – 10 20

Mados iliustracijos istorija prasidėjo 15 a. – 16 a. sandūroje nuo portreto, kuris lėmė asmens atpažinimą ne per individualius jo bruožus, bet per kostiumą, kurį dėvi. Žanras, kilęs iš grafikos meno, dėl atlikimo manieros įvardijamas menotyrinėje literatūroje paplitusia sąvoka fashion plate. Pradžioje tokia iliustracija buvo traktuojama ne kaip  meno kūrinys, o kaip dokumentas ar rūbo dėvėjimo instrukcija, kuri nurodo tinkamą rengimosi stilių. Šiandien tai viena iš daugelio grafikos meno atšakų, šiuolaikiniame pasaulyje jau virtusi tarpdalykiniu, daugiasluoksniu ir daugiafunkciniu meno reiškiniu, neatsiejamu nuo suprekinto pramogų ir paslaugų pasaulio.

„Iliustruota jaunoji Lietuvos mada“ – tai knyga, skirta pažinti šiuolaikinę Lietuvos madą per mados iliustracijos mediją. Tai autorinis leidinys, kuriame analizuoju man rūpimą jaunosios lietuviškos mados diskursą ir, remdamasi asmenine patirtimi bei individualia menine raiška, pateikiu savitą ir naują požiūrį į šį reiškinį.

Manau, kad šiandien Lietuvos mados kontekste vykstantys reiškiniai yra svarbūs, ir, tikiu, turi būti užfiksuoti. Man geriausiai tai daryti sekasi reflektuojant savo patirtį grafine kalba, atspindint ne tik rūbo klostes ir spalvą, bet ir perteikiant mados ženklo filosofiją. Sakoma, kad tai, ką žmogus dėvi, atskleidžia jo asmenybę, tad tie, kas kuria madą, iš dalies atspindi ir bendrinį tautos veidą. Visgi siekiau labiau ieškoti savo pačios atspindžio lietuviškoje madoje, todėl jį ir perteikiu autorinėje knygoje pasitelkdama meninę iliustracijos kalbą.