Vaikų Velykėlės

Neseniai Jonavos kultūros centre buvo švenčiamos vaikų Velykėlės.

Ši šventė buvo smagi ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Visiems labai patiko stebėti gražius, nuotaikingus ir įdomius vaikų koncertinius pasirodymus ir vaidinimus, linksmai varžytis ridenant margučius, žaisti įvairius žaidimus, drauge sukti ratelius. Po koncertinės programos Meno galerijoje vaikai kūrybiškai spalvino sau velykinius knygų skirtukus. Šventės vedėjoms Velykei ir Kaukutei talkino veikėjai Kiškelis ir Viščiukas. Renginys taip pat buvo skirtas puoselėti tradicijas ir papročius.

Už gerą šventės nuotaiką ir gražius kūrinius dėkojame Jonavos kultūros centro vaikų folkloro ansambliui „Ramtatukai“ (vadovė L. Ratautienė), Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Pakalnutė“ skaitovams. „Ačiū!“ tariame ir koncertavusiems miesto lopšelių-darželių „Bitutė“, „Saulutė“, „Žilvitis“ bei Raimundo Samulevičiaus progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtiniams ir šių ugdymo įstaigų pedagogams. 

Teksto autorė: Etnokultūros specialistė-režisierė,  Svetlana Izajeva