Mišraus choro „Žemyna

Mišraus choro „Žemyna" kūrybinės veiklos jubiliejinė šventė „Kol kartu"

Birželio 9 d. įvyko mišraus choro „Žemyna" kūrybinės veiklos jubiliejinė šventė „Kol kartu".