Svajonės, pražydusios stebuklais...

Balandžio 29 d. 17 val. kultūros centro didžiojoje salėje buvo galima išgirsti bičių dūzgesį ir paukščių čiulbesį, išvysti senovinius avilius, o pačių jautriausių monologų metu nusikelti į vaikystės prisiminimus. „Labas, mama“, tokiais žodžiais nuo jauniausio iki vyriausio buvo pradėtas Mamos dienai skirtas koncertas, kuriame muzikinius kūrinius įprasmino scenoje buvusių Jonavos miesto gyventojų monologai apie mamą.

Renginio pradžioje vokalinio moterų ansamblio „Presto“ atlikta daina „Baltas lino gyvenimas“ apjungė pasisveikinimus su mama ir išryškino gyvenimo cikliškumą,  gražiausiais prisiminimais dalinosi Eugenijus Sabutis dėkodamas mamai už rūpestį, o jo monologą pagražino Jonavos vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centro mamyčių kurta daina bei šokis su vaikučiais. Ieva Stankevičiūtė savo kalboje prisiminė vaikystės rytais užplūdusius pojūčius: kvapus, garsus ir vaizdus, o labiausiai – mamos ištartą „Labas rytas, mano saule“. Šį jautrų monologą įprasmino daina „Gera“, kurią atliko vaikų pop choras „Šuldu buldu“. Pijus Šniukšta gražiausiais žodžiais apibūdino mamą, o vokalinio ansamblio „Kvinta“ bei vaikų pop choro „Spindulėliai“ dainininkai daina „Svarbiausi žodžiai“ gimnazisto išsakytas mintis tik patvirtino. Ieva Svolkinaitė mintimis nusikėlė į mamos skaitomų rytietiškų pasakų epizodus, o vaikų pop choro „Šuldu buldu“ solistė dainoje „Mamos suknelė“ šiuos prisiminimus tik sužadino. Audronė Tuminauskienė savo kalboje jautriai atsiliepė apie „mamuko“ visuomet po pykčių ištartą „tai liekam geruoju“, atmintyje išlikusius žodžius papildė vaikų dainavimo studijos „Natukai“ solistai. Artūras Mozūraitis prisiminimuose keliavo nuo vaikystės iki brandos, metaforiškai prašydamas vėjo apkabinti ir pabučiuoti mamą taip, kaip ji tai darydavo vaikystėje. Finalinę dainą „Vaikystė“ atliko solistė Rugilė Stankevičiūtė, kartu su ja dainavo visi renginio žiūrovai.

Dėkojame Seimo nariui Eugenijui Sabučiui, Ievai Stankevičiūtei, Pijui Šniukštai, Ieva Svolkinaitei, Audronei Tuminauskienei ir Artūrui Mozūraičiui už monologus apie mamą. Taip pat už muzikinius kūrinius dėkojame Jonavos vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centrui, Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro vokaliniam moterų ansambliui „Presto“, (vad. Solveiga Maslauskaitė), vaikų dainavimo studijai „Natukai“ (vad. Solveiga Maslauskaitė) bei vaikų pop chorui „Šuldu buldu“ kartu su soliste (vad. Elegijus Laimikis), Šveicarijos kultūros centro vokaliniam ansambliui „Kvinta“ (vad. Dalia Toločkienė) ir vaikų pop chorui „Spindulėliai“ (vad. Dalia Toločkienė), solistei Rugilei Stankevičiūtei.