KULTŪROS PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO KONKURSAS

Skelbiamas Jonavos rajono visuomeninių organizacijų kultūros projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų projektų atrankos konkursas.

2022 m. Kultūros projektų konkurso finansavimo prioritetai:

- Jonavos rajono kultūros ir kūrybinio sektoriaus stiprinimas, t. y. projektai, į kuriuos įtraukiami profesionalūs menininkai ir kūrėjai.

- Kultūros prieinamumo didinimas rajono viešosiose erdvėse, t. y. projektai, kurių tikslas – didinti kultūros prieinamumą rajono bendruomenėms, kurių kultūros ir meno veiklos nukreipiamos į rajono viešąsias erdves, kurios turi potencialą tapti aktyviomis kultūrinėmis erdvėmis.

- Partnerysčių tarp kultūros ir kitų sričių skatinimas, t. y. projektai, kurie skatina kultūros ir meno bei kitų sektorių (švietimo, sveikatos, aplinkosaugos, verslo ir kt.) bendradarbiavimą ir sinergiją, iš to gimstančią kūrybinių raiškų įvairovę.

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. kovo 1 d. iki 2022 m. balandžio1 d.
Užpildytas paraiškas siųsti el. p. projektai@jkc.lt

Kontaktinė informacija Jurgita Serapinė, tel. (8 349) 51661, el. p. projektai@jkc.lt

Konkurso nuostatus, paraišką ir sutartį rasite ČIA.