Baltijos kelio minėjimas

Ten, kur buvo mūsų stovėta, Liko kryžius: Laisvei ir meilei Ištiesus rankas….

Prieš 32 metų rugpjūčio 23 d. lygiai 19 val., pasigirdus radijo signalams, šimtų tūkstančių žmonių grandinė nusidriekė nuo Gedimino bokšto Vilniuje per Ukmergę, Panevėžį, Pasvalį, Bauskę, pro Laisvės paminklą Rygoje, iki Hermano bokšto Taline.  Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojai susikibdami rankomis sudarė gyvą grandinę per Baltijos valstybes, taip simboliškai atskirdami Baltijos valstybes nuo Sovietų Sąjungos, išreikšdami norą būti laisvais. Spėjama, kad iš viso kelyje stovėjo apie 2-2,5 mln. žmonių, iš jų apie 1 mln. – iš Lietuvos.

Taip ir šiandien, 2021 m. rugpjūčio 23 d., Panevėžys-Vilnius 90,1 km. atkarpoje susirinko žmonės, susikibo rankomis ir parodė, jog mums, Lietuvos ir jos gyventojų laisvė bei nepriklausomybė yra labai svarbi, vienybė mus lydi. Atvykę į vietą visi galėjo pasiklausyti Jonavos rajono kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choro “Viltis” atliekamų dainų, Ugnės Jasilionytės skambančių dainų bei ukulėlės garsų,  sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos seimo narys Eugenijus Sabutis bei Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jonavos skyriaus pirmininkė Irena Tamoševičienė. Buvo padėtos gėlės bei žvakės prie Jonavos kryžiaus. Visi susirinkusieji jaukiai šnekučiavosi, dalinosi savo patirtimi bei dainavo dar daug patriotinių dainų, piknikavo. Saugokime Lietuvą, būkime vieningi! Baltijos kelias – tai mes. Kurkime Lietuvos istoriją visi kartu!