Jonavos kultūros centro istorija


Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras (JKC) – daugiafunkcė kultūrinės veiklos savivaldybės biudžetinė įstaiga, laisvalaikio ir pramogų, meninio ugdymo, tautinių ir bendruomenės tradicijų skleidimo bei saugojimo centras, puoselėjantis krašto kultūrinį savitumą, siekiantis meno žanrų įvairovės, globojantis ir skatinantis etninę, mėgėjų bei profesionalaus meno veiklą, plėtojantis kultūrinę raišką. Centras siekia tapti šiuolaikišku ir patraukliu Jonavos rajono savivaldybės kultūros ir laisvalaikio centru.

JKC įsikūręs adresu Žeimių g. 15, 55158 Jonava, tel./faks. (8 349) 5 18 48, el. p. info@jkc.lt, tinklapis www.jkc.lt.

JKC yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos (LKCA) narys, dalyvauja asociacijos organizuojamuose renginiuose, bendrauja su kitais šalies kultūros centrais, švietimo institucijomis, bendruomenėmis, užsienio partneriais, meno bei mokslo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, dalyvauja projektuose.

Jonavoje Kultūros centro pastatas pastatytas 1983 m. ir priklausė tuometinei „Azotas" gamyklai. 1997 m. AB „Achema" už simbolinę vieno Lt kainą šį pastatą kartu su inventoriumi pardavė Jonavos rajono savivaldybei, į jį įsikėlė Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras. Nuo 1999 m. atgimė rajono kultūrinis gyvenimas. Kultūros centrui buvo priskirtos kultūros skyriaus funkcijos, t.y. seniūnijų kultūros įstaigos tapo Kultūros centro filialais. Centro specialistai rūpinasi seniūnijų darbuotojų kvalifikacija, organizuoja seminarus, mėgėjų meninės veiklos kolektyvų šventes ir konkursus, rūpinasi šių kolektyvų dalyvavimu regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, didesnių švenčių organizavimu seniūnijose ir seniūnijų kolektyvų dalyvavimu miesto šventėse.

2001 m. Kultūros centras apdovanotas Kultūros ministerijos diplomu už Joninių (Rasos) šventės tradicijų gaivinimą.

2003 m. Kultūros centras apdovanotas Kultūros ministerijos diplomu už profesionalaus meno sklaidą ir metodinės veiklos fiksavimą naujoviškomis formomis.

Kultūros centro veiklą grindžiama LR konstitucija, LR biudžetinių įstaigų įstatymu, LRV nutarimais, LR Kultūros ministerijos teisės aktais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, nuostatais ir kitais teisės aktais.

Po 2011 m. vykusios Jonavos kultūros centro ir filialų akreditacijos 2012 m. rajono savivaldybės tarybos sprendimu Jonavos rajono savivaldybės kultūros centrui suteikta aukščiausioji kategorija, Šveicarijos kultūros centrui – antroji kategorija, Panoterių, Ruklos, Čičinų, Užusalių, Kulvos, Upninkų, Bukonių, Juškonių, Kuigalių ir Šilų kultūros centrams – trečioji kategorija.

Nuo 1995 m. lepos mėn iki 2013 m. spalio mėn Kultūros centro direktoriaus pareigas ėjo Gintautas Masteika. 

Nuo 2013 m spalio mėn. iki 2015 spalio  mėn. - Gintarė Vaiciekavičiūtė.

Nuo 2015 gruodžio mėn.  iki 2017 vasario mėn. laikinai  eiti direktoriaus pareigas  paskirtas Edmundas Gedvila.

2016 m. Jonavos rajono savivaldybės Kultūros centre dirbo 81 darbuotojas. Iš 56 kultūros ir meno darbuotojų 34 turi aukštąjį universitetinį, 2 aukštąjį neuniversitetinį, 8 spec. vidurinį, 9 aukštesnįjį, 3 vidurinį išsilavinimą.

Veikė 58 mėgėjų meninės veiklos kolektyvai, įtraukę 647 narius. Iš viso rajono meninės saviraiškos mėgėjai surengė 665 koncertus. 2016 m. Jonavos kultūros centre dirbo 15 mėgėjų meninės veiklos kolektyvų, kuriuose dalyvavo apie 240 meno mėgėjų. Suaugusiems meninės saviraiškos galimybes siūlė 10 kolektyvų: mišrus choras „Žemyna", moterų choras „Guoba" (II-oji, aukšto meninio lygio kategorija), politinių kalinių ir tremtinių choras „Viltis", folkloro ansamblis „Laduta" (II-oji, aukšto meninio lygio kategorija), vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Varūna", moterų vokalinis ansamblis „Presto" (II-oji, aukšto meninio lygio kategorija), liaudiška kapela „Jonė", Pantomimos teatras, Solistė Kamilė Balabonaitė, instrumentinė grupė „Rapsodija"; vaikams – 5 kolektyvai: vaikų popchoras „Šuldu buldu" (II-oji, aukšto meninio lygio kategorija), vaikų folkloro ansamblis „Ramtatukai" (II-oji, aukšto meninio lygio kategorija), mados studija „Kedavra", modernaus šokio grupė „Kontempo", grupė „Jazz Studio". Per 2016 m. Jonavoje ir rajono seniūnijose organizuoti 1236 įvairaus žanro renginiai, kuriuos apytiksliai aplankė 400 000 žiūrovų.

Nuo 2017 m. kovo mėn kultūros centrui vadovauja Sergejus Jefimenka.   2017 metus  centras pradėjo Tautinio kostiumo ir Piliakalnių metų atidarymo renginiu. Šia proga  organizuota šventė visai šeimai „Vaikų Velykėlės“, sutartinių šventė „Sutarysma vykusi ant Mažųjų Žinėnų piliakalnio, respublikinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Siūlai, siūlai, susivykit“. Daugiau nei 300 jonaviečių  dalyvavo respublikinėje akcijoje „Visa Lietuva šoka“. Kultūros centro kolektyvai - folkloro ansamblis „Laduta“ ir vaikų folkloro ansamblis „Ramtatukai“ – šiais metais tapę nugalėtojais tautinio kostiumo konkurso ,,Išausta tapatybė“ regioninėje atrankoje, dalyvavo baigiamajame renginyje ant Dubingių piliakalnio, kurį tiesiogiai transliavo Lietuvos televizija. Gegužės mėnesį sporto arenoje organizuota etnokultūrinė popietė NATO kariams ir savanoriams. Šventės dalyviai mokėsi lietuviškų dainų, šokių ir žaidimų. Pasaulinę kultūros dieną  Santarvės aikštėje pakelta Taikos vėliava, o Kultūros centro mažojoje salėje vyko susitikimas su ,,Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022" komandos nariais.

Pasitikdamas Lietuvos 100-metį 2017 metais kultūros centras organizavo vakarus-susitikimus „Lietuvos vardo ambasadoriai“, į kuriuos kvietė Lietuvoje žinomus žmones. Taip pat dalyvavo respublikinėje akcijoje ,,Tautiška giesmė nuo 100 Lietuvos piliakalnių“, organizavo įvairių akcijų šiai progai paminėti.

2017 metais vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, atstatymo, Laisvės gynėjų ir Baltijos kelio minėjimo renginiai.

Tradiciniai renginiai: Gatvės muzikos diena, Užgavėnės, respublikinis meno pleneras „Dėmės“, Rudens šventė-mugė, Žaidžiančių žmonių diena, Advento, Miesto eglės įžiebimo ir kiti renginiai.

Gegužės-rugpjūčio mėnesiais Joninių slėnyje vyko festivalis „Vasara Jonavoje 2017“. Jį pradėjo X-asis tarptautinis chorų festivalis „Šviesa amžinoji dainos“. Dalyvavo chorai iš Lietuvos, Gruzijos, Latvijos, Vengrijos. Gegužę organizuotas ir kultūros centro mėgėjų meninės veiklos kolektyvų bei Gatvės muzikos dienos dalyvių koncertas. Birželio pirmąjį savaitgalį jonaviečius kvietė šventė visai šeimai „Svajonių vasara prasideda!”, kurioje: respublikinė šokių šventė „Draugai draugams“, įvairios veiklos menų, žinių, pramogų, sporto gatvėse, rajono kolektyvų ir grupės E.G.O koncertas, gaisrininkų, karatė imtynininkų ir šunų draugijos augintinių pasirodymai.

Joninių šventė stebino triukšminga muge, linksmais koncertais, konkursais, amatų kiemeliu ir Joninių tvenkinyje atliktu vandens, lazerių bei ugnies reginiu-misterija „Ein saulelė aplinkui dangų“ su Rasa Serra bei įspūdingu šokančių fontanų šou ir šventiniais fejerverkais.

Valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną pakelta valstybinė vėliava, vyko akcija „Tautinė giesmė aplink pasaulį“, koncertavo jonaviečių roko grupė „Titus“ ir roko grupė „Pelenai“ su Česlovu Gabaliu.

Miesto šventė buvo gausi renginių: tądien organizuota atvirų durų diena įmonėse, įstaigose ir organizacijose, veikė rankdarbių turgelis, vyko gatvės šokių pamokos, poezijos valanda, šventinė eisena, gatvės krepšinio varžybos, šeimų piknikas ir gimtadienio koncertas su „Vilniaus mušamaisiais“, Ligitu Kernagiu, Egidijumi Sipavičiumi, choru „De-Žavu“ ir Asta Pilypaite, „Naktinėmis personomis“ bei renginio vedėjais Radistais.

 Pažaislio muzikos festivalio koncerte jonaviečiai klausėsi Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro ir J. Miliaus, Č. Gabalio, P. Meškėlos atliekamų roko baladžių. Vasaros festivalio uždarymo renginyje skambėjo populiarioji muzika.

Jonavos rajono savivaldybės kultūros centre 2017 metais dirbo 14 meno mėgėjų kolektyvų. Iš jų 9 – suaugusių, 5 vaikų ir jaunimo. Prie Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų prisijungė daugiau nei 266 dalyviai. Per metus šie kolektyvai surengė 150 koncertų. Tai : mišrus choras „Žemyna“, moterų choras „Guoba“ (II-oji, kategorija), politinių kalinių ir tremtinių choras „Viltis“, folkloro ansamblis „Laduta“ (II-oji, kategorija), vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Varūna“, moterų vokalinis ansamblis „Presto“ (I-oji, kategorija), liaudiška kapela „Jonė“,  instrumentinė grupė „Rapsodija“; vaikams – 5 kolektyvai: vaikų popchoras „Šuldu buldu“ (II-oji, kategorija), vaikų folkloro ansamblis „Ramtatukai“ (II-oji, kategorija), mados studija „Kedavra“, modernaus šokio grupė „Kontempo“ jaunių ir jaunimo grupės, grupė „Jazz Studio“.

Kultūros centro mėgėjų meninės veiklos kolektyvai dalyvavo respublikiniuose bei tarptautiniuose festivaliuose: mišrus choras Žemyna“  tarptautiniame chorų ir orkestrų festivalyje Krokuvoje (Lenkija) ir respublikiniame chorų festivalyje „Amžina daina“ vykusiame Panevėžio bendruomenių rūmuose. Folkloro ansamblis „Laduta“ tarptautiniame folkloro festivalyje Slovėnijoje, vaikų popchoras „Šuldu buldu“ kovą dalyvavo Krokuvoje (Lenkija) vykusiame tarptautiniame vokalo ir šokio festivalyje „Keliaujantis festivalis 2017“, Šveicarijos kultūros centro liaudiškos muzikos kapela ,,Varpena'' atliko koncertinę programą Plavino miesto jubiliejaus šventėje Latvijoje.

Vaikų folkloro ansamblis „Ramtatukai dainavo tarptautiniame folkloro festivalyje „Baltica“ Vilniuje. Lapkričio mėnesį šis kolektyvas šventė simbolinį penkerių metukų jubiliejų. Politinių kalinių ir tremtinių choras „Viltis“ dalyvavo XVIII dainų ir poezijos šventėje „Leiskit į Tėvynę“  Kėdainiuose.                                                                                                                                           Respublikinio suaugusiųjų chorų konkurso finaliniame ture mišrus choras „Žemyna“ pelnė antrąją vietą ir piniginę premiją. Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Varūna, respublikinio konkurso „Pora už poros“ regioniniame ture Širvintose pelnė trečiąją vietą. Vaikų folkloro ansamblis „Ramtatukai dalyvavo folkloro šventė „Rid rid rid margi margučiai“ Pasvalyje. Ansamblio pasakotoja  Radvilė Jaskūnaitė  dalyvavo respublikinio vaikų ir moksleivių-liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ baigiamojoje diplomantų ir laureatų šventėje Kernavėje.

2017 m. atlikta Kultūros centro didžiosios salės renovacija: pakeista salės grindų danga, žiūrovų kėdės, atnaujintas salės interjeras, apšvietimo įranga, pakeista scenos grindų danga, scenos uždanga, sofitai ir jų valdymo įranga, suremontuotos garso ir šviesos operatorių patalpos, didžiosios salės šildymo-vėdinimo įranga, atnaujinta didžiosios salės priešgaisrinė gesinimo sistema, dekoracijų patalpoje sumontuoti pastoliai, atnaujinta sekretoriato patalpa, pakeisti baldai. Įrengtos bilietų kasos ir archyvo patalpos.

2018 metus JKC  pradėjo renginiais, skirtais Lietuvos 100- čiui paminėti. Sausio mėnesį jonaviečiai dalyvavo iniciatyvoje „Šimtmečio sujungti“ ir kartu nupynė 200 Lietuvos vėliavos spalvomis nuspalvintų apyrankių ir po 100 vnt. padovanojo Estijos bei Latvijos lietuvių bendruomenėms.  Šventinė savaitė prasidėjo  pilietine akcija ,Uždekim žvakelę ant savanorių kapo“, organizuota vasario 13 d. Akcijos metu buvo uždegamos žvakelės ant Jonavos rajone palaidotų savanorių kapų. Vasario 15 d. vyko akcija „Lietuvai linkiu...“.  Linkėjimus Lietuvai ant medinių lentelių rašė  Jonavos gyventojai. Lentelės buvo pakabintos ant medžių  prie Neries nusidriekusių  dviračių takų. Po akcijos vyko Valstybinio ansamblio „Lietuva“  miuziklo „Legenda apie Pilėnus” pasirodymas Vasario 16 -ąją  renginiai prasidėjo šv. mišios už Lietuvą, po jų   nuskambėjo 100 varpo dūžių pranešančių jog Jonava įsijungė į visoje Lietuvoje organizuojamą akciją „Gloria Lietuvai“.   Gala koncertas „Naujas istorijos lapas“ vyko  Jonavos sporto arenoje.  Koncerte   dalyvavo Jonavos  ir Baltijos šalių atlikėjai: Curly Strings iš Estijos, Samanta Tina iš Latvijos, ir Gytis Paškevičius ir Arvydas Vilčinskas.   Minint Lietuvos šimtmetį JKC apskritus metus organizavo  vakarus-susitikimus „Lietuvos vardo ambasadoriai“.  Viso JKC ir filialuose buvo suorganizuota 32 renginiai skirti Lietuvos 100-čiui paminėti.                                                                                          2018 m. ketvirtąjį kartą buvo organizuojamas festivalis „Vasara Jonavoje – 2018“. Festivalio programoje  15 renginių. Kovo mėnesį organizuotas pirmasis respublikinis šokių muzikos festivalis „Šokių gatvė -2018“, balandžio mėnesį vyko pirmasis Jonavos talentų konkursas „Aš ateinu“. Konkursas sulaukė net 22 atlikėjų, panorusių išbandyti savo jėgas. Birželio mėn.  JKC ir Kulvos filialas organizavo pirmąją respublikinį Vestuvių muzikantų šventę - konkursą „Iš viso svieto į vieną vietą“.                                                                                                                                             

Metų bėgyje JKC organizavo  tradicinius renginius: Užgavėnes, Joninės, Miesto ir Eglės įžiebimo, „Baltojo oželio“, „Vaikų Velykėlių, Valstybines bei profesines šventes“.                                                                                                                                                                        Jonaviečių aktyvumo  sulaukė  iniciatyva „Tautiška giesmė ant Lietuvos piliakalnių“ (Mažųjų Žinėnų, Paberžės piliakalniai),  Etninės kultūros akcija „Visa Lietuva šoka“ bei  Lietuvos - Lenkijos bendras projektas  LYGĖS                                        

Antrąjį 2018 m. pusmetį buvo laimėtas Kultūros ministerijos „Kultūros paso“ finansavimo konkursas ir organizuota Kultūros paso edukacinės muzikos pamokos "Ein saulelė aplink dangų". Pamokose dalyvavo vaikai ir jaunimas iš Kauno, Jonavos, Ukmergės, Kaišiadorių rajonų.   2018 m. JKC ir filialuose veikė 47 mėgėjų meninės veiklos kolektyvai, įtraukę beveik 500 narių. Rajono meninės saviraiškos mėgėjų kolektyvai surengė 398 koncertus. Kolektyvai aktyviai koncertavo šalyje ir užsienyje: folkloro ansamblis „Laduta“ dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje Italijoje Rimini mieste. tarptautiniame Jonavos Justino Vareikio progimnazijos Erasmus+programos mokyklų strateginės partnerystės projekte ,,Take the e+train“, Dainų šventės ,,Vardan tos...“ folkloro dienoje, pirmajame respublikiniame dainuojamojo folkloro festivalyje ,,Grįžulai“ (Vilnius), Moterų vokalinis ansamblis „Presto“  dalyvavo 4 respublikiniuose ir 7 rajoniniuose renginiuose. Didžiausias bei svariausias pasiekimas - dalyvavimas pirmoje istorijoje vokalinių ansamblių Dainų šventėje „Ne dėl žalio ąžuolyno“ tarp geriausių respublikos vokalinių ansamblių. Koncerte dalyvavo  20 meninės veiklos kolektyvų ne tik iš respublikos, bet ir iš užsienio. Vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Ramtatukai“  dalyvavo Lietuvos dainų šventės Folkloro dienoje. Per metus dalyvavo 2  tarptautiniuose  4 respublikiniuose, 7 rajoniniuose ir 8 vietos renginiuose. Vaikų pop choras „Šuldu buldu“ .Kolektyvo atlikėjai dalyvavo muzikos talentų lygos atrankoje Kaune. Solistai Deimantė Šimbaraitė ir Jokubas Kusas  laimėjo I ir II vietas. Vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas “Varūna“  2018 m. Tarptautiniame šokių festivalyje-konkurse Latvijoje Rygoje ,,Merry Christmas Baltic Amber 2018’’ pelnė II vietą, o tarptautiniame šokių festivalyje-konkurse Kroatijoje  I vietą. Per metus kolektyvas suorganizavo 12 koncertų rajone ir Lietuvoje. Jonavos PKT mišrus choras „Viltis“ organizavo 8 koncertus rajone ir šalyje, o mišrus choras „Žemyna“ 18  koncertų, festivalių įvairiuose šalies miestuose.                                                                                                                                                                                                                 Lietuvos šimtmečio Dainų šventėje ,,Vardan tos...“ kultūros centrą ir filialus atstovavo vienuolika kolektyvų. Kolektyvai kartu su Lietuvos mėgėjų meno kolektyvais dalyvavo dainų, folkloro, vokalinių ansamblių  bei šokių dienų renginiuose. Kultūros centras į šimtmečio Dainų šventę išvežė 193 atlikėjus ir koordinavo rajono pasiruošimą šiai šventei.  Po Dainų šventės NKC įteikė padėkos raštą ir medalį už gausų būrį ( 11 kolektyvų) kolektyvų atvežtų į šventę.                                                                                                   2018 m. meno galerija surengė  17 parodų, Krašto muziejaus skyrius (KM) pravedė 227 edukacinius užsiėmimus. Edukaciniuose užsiėmimuose šiais metais dalyvavo moksleiviai iš Jonavos, Kauno, Ukmergės, Kaišiadorių, Kėdainių rajonų mokyklų, taip pat svečiai iš Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Graikijos. Spalio – lapkričio mėnesiais net 9 Krašto muziejaus edukacinės programos buvo įtrauktos į Lietuvos kultūros paso paslaugų rinkinį. Iš viso muziejus yra parengęs 17 edukacinių programų, trys iš jų naujos, parengtos ataskaitiniais metais: „Lino kelias“, „Tradiciniai lietuvių amatai šiandien“ bei „Kuo kvepia namai?“ Pastaroji programa birželio mėnesį pristatyta ir TV 3 televizijos kulinarinių kelionių laidoje „Maisto kelias“. KM organizavo 17 renginių ir 15 parodų.                                                                                                                                                                                                                             2018 m Teatro skyrius organizavo edukacinį projektą  “Lygybės medis” ir respublikinį vaikų ir jaunimo teatrų festivalį DEK. Pastatė spektaklį “Laisvė”  bei  miuziklą vaikams “Kur pradingo dūda Jono?” 2018 m. papildyti ir patvirtinti nauji Kultūros centro nuostatai, nustatyti nauji Trumpalaikės patalpų nuomos įkainiai ir kiti svarbūs dokumentai. Jonavos kultūros centras bendradarbiauja su įvairiomis visuomeninėmis Jonavos rajone veikiančiomis organizacijomis, padėdamas joms įgyvendinti bendruomenės telkimo, edukacinius ar socialinius projektus. 2018 m. buvo įgyvendinti 22 Jonavos rajono visuomeninių organizacijų kultūros ir meno projektai, iš dalies (14 000 Eur) finansuoti rajono biudžeto lėšomis. Parama sėkmingai pasinaudojo „Jonavos bočiai“ įgyvendinę projektą „Neužmirškime didvyrių“, Turžėnų bendruomenės centras „Menų artelė“  edukacinei  programai “Spalvingos Lietuvos regionų tarmės“,  Upninkų bendruomenė projektui Šventė „Skambėk, Lietuva, garsia gaida“, Kulvos bendruomenė vestuvių muzikantų konkursui „Iš viso svieto į vieną vietą“, Betėgalos bendruomenė bendruomenės šventei „Judam krutam“ , Šilų bendruomenė Mindaugo karūnavimo dienai, Šveicarijos kaimo bendruomenė šventei „Rudens mozaika“, bendruomenė „Čičinų kraštas“ Kraštiečių šventei „Tėviškės takais pareisim“, VšĮ „Grįžtu namo“  koncertų ciklui „Lietuviškos estrados raida“, Panoterių miestelio jaunimo klubas „Notera“ Joninių šventei „ Laužo šviesa naktyje“, Barupės bendruomenės  centras Šeimų piknikui Kuigaliuose, Klubas „Miks“ avangardinės mados festivaliui  „Prykuolas“, Ruklos bendruomenė „Ruklietis“  „Grybų šventei“, Gerosios naujienos centras krikščioniškos muzikos festivaliui SIELOS, asociacija „Žeimių bendruomenė“  miestelio šventei „ Tradicija ir dabartis“, Panoterių krašto bendruomenė projektui  „ Muzikinė vasara  Panoteriuose“, VšĮ vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras „Šeimų šventei“, Pasraučių, Mimainių ir Gaižiūnų kaimų bendruomenės   Bukonių seniūnijos šventei „Vasaros vejai“, Liepių bendruomenė  šventei „Liepų žydėjimas“, Klubas „Homo ludens“ sutartinių šventei    "Sutarysma"                                                                                                                                                                                                                       Jonavos kultūros centras populiarėja ir tarp būsimųjų kultūros darbuotojų, ieškančių galimybės atlikti praktiką. 2018 m. kultūros centras priėmė 8 praktikantus iš Jonavos politechnikos mokyklos, ruošiančios apeigų ir švenčių organizatorius.                                                                                                                                                                                                                  Jonavos kultūros centras bendruose projektuose yra tapęs jaunimo organizacijos „Apskritas stalas“, Jonavos moksleivių savivaldos, Lietuvos kariuomenės Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko, Juozo Lukšos mokymo centro, Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuoto pėstininkų bataliono partneriu.2018 m. kultūros centras tęsė darbą su savanoriais, suteikdamas jiems kultūrinio-organizacinio darbo pagrindų ir praktines socialinės integracijos galimybių. Kultūros centras kviečia aktyvius jaunus žmones savanoriauti ir talkinti kultūros centro organizuojamuose renginiuose.