Politinių kalinių ir tremtinių choras „VILTIS“


Politinių kalinių ir tremtinių choras "Viltis"

Kolektyvas įkurtas 1990 m.

Vadovė: Violeta Eugenija Michelkevičienė +370 636 06037, euvioleta@gmail.com

Repeticijos: Ketvirtadieniais 10-12  val. 209 kab.

Koncertmeisterė: Skaidrė Reznikovienė

Istorija: Choro organizatorė ir įkūrėja - LPKTS Jonavos skyriaus pirmininkė Veronika Gabužienė. Pirmasis vadovas – Antanas Gabužis. Nuo 1990 m. chorui vadovavo Vladas Šiukšta, nuo 1999 m. - Violeta Michelkevičienė.

Ilgesingos, patriotinės choro atliekamos dainos-giesmės skamba bendruomenės susibūrimuose, minėjimuose, kultūros centruose, rajono įstaigose, Lietuvos miestuose ir miesteliuose. 1991 m. kolektyvas dalyvavo „Baltijos kelyje", 1992 m. dainavo susitikimuose su Magadano politiniais kaliniais. Choras dainavo LPKTS organizuotose respublikinėse Dainų šventėse „Leiskit į Tėvynę" Ukmergėje, Kaune, Kėdainiuose, Zarasuose, Kaišiadoryse, Radviliškyje, Tauragėje, Molėtuose, Šiauliuose, Alytuje, Klaipėdoje ir Marijampolėje, Sąjūdžio konferencijose, LPKT ir rezistencijos kovų dalyvių sąskrydžiuose Ariogaloje. 1994 m., 2004 m. ir 2007 m. choro atliekamos dainos skambėjo respublikinėse Dainų šventėse Vilniuje.