Upninkų kultūros centras


Adresas: Jaunystės g. 8, Upninkai, Jonavos rajonas

Renginių organizatorė: Kristina Krikščiūnienė, tel. (8-602) 74576, el.p.kriksciuniene.kristina@gmail.com

Meno vadovai: Justinas Diržinskas, tel. (8-652) 76708,

                             Laima Dobrovolskienė, tel. (8-658) 06516  . mailto:laimutedobrov@gmail.com

Apie Upninkus

Upninkus įkūrė Radvila Astikaitis iš garsios Lietuvos bajorų giminės. Pirmą kartą Upninkai minimi 1442 m. Astiko testamente. Upninkai įsikūrę trijų upių - Šventosios, Širvintos ir Neries - apsuptyje, apie 15 km į rytus nuo Jonavos. Tai tarytum 174 kv. km sala, iš trijų pusių apsupta upių, tik siauras ruožas ją jungia su Širvintų rajonu. Manoma, kad vietovės vardas kilo nuo žodžio „upė". Per seniūnijos teritoriją teka upelis Lietava. Kalbininkai mano, kad būtent Lietavos  upelis davė vardą Lietuvai.

Seniūnijos teritorijoje yra ne vienas draustinis: tai Širvintos kraštovaizdžio, Šventosios ichtiologinis, Upninkų botaninis. 1992 m. Lietavos žemupyje buvo įsteigtas hidrologinis draustinis.

Upninkų seniūnija nutolusi nuo rajono centro 24 km., o atskiri seniūnijos kaimai- 35-38 km.

Seniūnijos centras - Upninkų kaimas, iš viso yra 45 kaimai. Gyventojų skaičius nesiekia 1300.

Seniūnijoje aktyviai veikia Upninkų kaimo bendruomenės asociacija ir Vyšnialaukio kaimo  bendruomenė.

2007 m. susikūrusi Upninkų bendruomenė turi savo vėliavą, himną ir herbą.

Upninkų kultūros centro istorija

Kultūrinio gyvenimo centras pokario metais buvo vietos Upninkų aštuonmetė mokykla. Mokykloje buvo ruošiami įvairūs vakarai. Ypač gyventojų mėgstami būdavo vaidinimai. Statydavo Žemaitės, B. Dauguviečio ir kitų veikalus.Vasarą vaidinimai vykdavo klojimuose.

1955 m. rugpjūčio 9 d. buvo atidaryta Upninkų kaimo biblioteka Gudonių kaime, privačiame Stefanijos Rajeckienės name. Bibliotekos vedėja paskirta Zuzana Mockienė. Tais metais  buvo organizuoti masiniai ateistiniai renginiai, pirmą kartą buvo organizuoti šokiai. Jai buvo pavesta suorganizuoti etnografinį ansamblį. Šis ansamblis 1957 m. užėmė pirmą vietą Jonavos rajone. Biblioteka padėdavo organizuoti vardynas, palydas į tarybinę armiją, derliaus nuėmimo šventes ir kitus masinius renginius.

1961-1962 m. kultūros namai buvo Aukštakaimio kaime privačiame Jono Palaimos name. Jo sūnus Jonas Palaima buvo pirmasis kultūros namų direktorius.

1962 m. kultūros namai buvo Juozo Bičkausko namuose Upninkų kaime. Juose pradėjo dirbti ilgametė Upninkų kultūros namų direktorė Genovaitė Mučinskienė  ( iki 1980 m.). Buvo atgaivintas etnografinis ansamblis, statomi vaidinimai, rengiamos gegužinės.

Apie 1963 metus, prie mokyklos pastatytas medinis kultūros namų pastatas, perkėlus Izidoriaus Ignatavičiaus gyvenamąjį namą, kai šeima buvo ištremta į Sibirą.

Tarybiniais metais, Upninkų tarybinio ūkio gyvavimo laikotarpiu, veikė meninė agitbrigada, moterų ansamblis, dramos būrelis, kuris ilgą laiką rajone užimdavo antrą vietą. Kasmet buvo organizuojamos žiemos šventės, kombainininkų palydos į laukus, pirmosios vagos šventė, naujagimių vardynos.

 Kultūros namuose darbuotojai labai dažnai keitėsi. Kultūrinį darbą dirbo ne viena dešimtis darbuotojų.

1984 m. žiemą kultūros namų mediniam pastatui sudegus, vietos gyventojai naudojosi Upninkų tarybinio ūkio kontoros rūsiu arba renginiai vykdavo mokykloje. 

1985 m. pradėjus dirbti meno vadovui J. Diržinskui suburiama liaudiška kapela.

Nuo 1986 m. iki 1990 kovo mėn. direktore dirbo Rimantė Šemetienė, meno vadove- Regina Palaimienė. Buvo organizuojamos popietės, skaitomos paskaitos, vyko šokių vakarai, rengiamos iškilmingos naujagimių vardynos, mitingai mirusiųjų pagerbimo dienai, vakaronės saviveiklininkams, darbo veteranams.

1991 metais Upninkuose buvo pastatytas  ir atidarytas naujas pastatas, ūkio kontora su klubu, su 300 vietų žiūrovų sale, parodų ir šokių salėmis, kabinetais. Jis priklausė Upninkų tarybiniam ūkiui. Pirmąja kultūros namų direktore šiame pastate dirbo Liudmila Gedminienė. Kultūros namų atidarymo proga koncertavo ansamblis „Armonika“. Buvo organizuojami šokių vakarai, demonstruojami kino filmai, organizuojamos vakaronės ir vaikų šventės, suburtas  jaunimo ir vaikų dramos kolektyvas „Kibirkštis“. Meno vadovu dirbo Justinas Diržinskas, kuris vadovavo liaudiškai kapelai, o metodininkė Rūta Kožemekaitienė subūrė mergaičių tautinių šokių kolektyvą.

1996 m. Upninkų  kultūros namų direktore pradeda dirbti Kristina Krikščiūnienė.

Meno vadove dirbo Janina Palaimienė, kuri subūrė moterų vokalinį ansamblį ir vadovavo folkloro ansambliui (iki 2005 metų). Renginių organizatoriumi dirbo Justinas Diržinskas, kuris ir toliau vadovavo liaudiškai kapelai. Kultūros namuose organizuojami šokių vakarai jaunimui, vakaronės vyresnio amžiaus žmonėms, Joninių šventės, jaunimas vakarais ateidavo žaisti stalo tenisą ir bilijardą. Darbui su vaikais organizatore paskirta dirbti Loreta Perednienė, vėliau dirbo Laima Dobrovolskienė ir Liudmila Gedminienė.

2005 m. Upninkų kultūros namams buvo suteiktas  Jonavos kultūros centro filialo Upninkų  kultūros centro pavadinimas ir nuo tada filialas priklauso Jonavos kultūros centrui.

2012 m. Upninkų kultūros centrui suteikta III kategorija.

   

Dabartis

Šiuo metu filiale dirba trys kūrybiniai darbuotojai  (vadovė- Kristina Krikščiūnienė, meno vadovai - Justinas Diržinskas ir Laima Dobrovolskienė ( nuo 2006 m.), veikia 6 mėgėjų meno kolektyvai.

Upninkų kultūros centras savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja edukacinę, pramoginę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius.

Glaudžiai  bendradarbiaujame su rajono ir kitais šalies kultūros centrais, rajono įstaigomis, Upninkų seniūnijoje esančiomis įstaigomis (seniūnija, Jonavos “Lietavos” pagrindinės mokyklos Upninkų skyriumi, kaimo bendruomene, biblioteka, girininkija, mišrių socialinių paslaugų dienos centru).

Kasmet keičiamės kultūrinėmis programomis su kitais Jonavos rajono  ir respublikos kultūros  centrų, filialų mėgėjų meno kolektyvais.

Kultūros centro patalpose sudarytos sąlygos jaunimui sportuoti (yra įranga atletinei gimnastikai).

 

Didžiausi  tradiciniai renginiai

Respublikinė Joninių šventė

Šventė prasideda vartų apeiga. Šventės dalyviai kviečiami, nusiplovus rankas, įeiti pro apeiginius vartus, prie kurių folkloro ansamblis „Letaukėla“ dainuoja apeigines dainas, šoka Joninių ratelius. Koncertuoja vietos, rajono, respublikos meno mėgėjų kolektyvai. Vyksta apeigos, primenami senieji Joninių papročiai. Sveikinami varduvininkai. Uždegamas Joninių laužas.

Mykolinių šventė

Mykolinių šventė rengiama kartu su bendruomene. Mykolinėse organizuojamos įvairios pramogos, edukacinės veikos vaikams ir suaugusiems, vaikų užsiėmimai. Vyksta vietinių gyventojų ir svečių mugė. Koncertuoja vietos kultūros centro, rajono ar respublikos mėgėjų meno kolektyvai. Susirinkusieji klausosi kviestinio pramoginės muzikos atlikėjo. Šventės lankytojai vaišinami tradiciniu plovu.

Tradiciniai renginiai:

 • Trijų karalių vaikštynės
 • Sausio 13- paminėjimas
 • Vasario 16-oji
 • Užgavėnės
 • Kovo 11-oji
 • Koncertai, skirti Motinos dienai
 • Gegužinės
 • Vaikų gynimo diena
 • Joninės
 • Akcija „Tautiška giesmė aplink pasaulį“
 • Vasaros palydos
 • Poezijos vakarai su vietos ir rajono poetais
 • Etnokultūrinės popietės moksleiviams
 • Rudens vakaronės
 • Advento vakarai

Mėgėjų meninės veiklos kolektyvai

Liaudišką kapelą (vadovas J. Diržinskas) 1985 m. subūrė Justinas Diržinskas. Kolektyvas dažnai koncertuoja rajono seniūnijose, Jonavos miesto renginiuose. Kapela yra rajoninių konkursų  2000 - 2011 m. laureatė, 2001 m. LTV varžytuvių „ Duokim garo" finalininkė, 2002 m. kaimo kapelų šventės-varžytuvių Širvintų rajone dalyvė. 2004 m. pelnė linksmiausios kapelos vardą respublikinėje kaimo kapelų šventėje-varžytuvėse „Pas Juozą Videniškiuose" Molėtų rajone, 2006 m. svečiavosi Baltarusijoje, Polocke, 2007-2009 m. dalyvavo LRT laidoje „Gero ūpo".

2016 m. kapelai suteiktas „Širvintos“ pavadinimas.

2013-2019 m. dalyvauta:

 • Rajono folkloro ansamblių, tradicinių ir liaudiškų kapelų bei pavienių atlikėjų šventė- konkursas „Trenk
 • polkutę“ ,2013-2018 m.
 • Respublikinė kapelų šventė „Subatvakaris“  Tytuvėnų kultūros centre , 2014 m.
 • Sekminių šventė Liepiuose, 2014 m.
 • Sekminių šventė Kulvoje, 2014 m.
 • Rudens šventė Kaišiadorių rajone Pakertuose, 2014 m.
 •  Aukštaitijos regiono kaimo kapelų varžytuvės „Kaimynėli, būki svečias“ Širvintose, 2014 m.
 • Jurginių kermošius Kėdainiuose, 2015 m.
 • Sekminių šventė Marijampolės sav. Tautkaičių klojimo teatro „Gegnė“  sodyboje,2015 m.
 • Kulinarinio paveldo šventė „Oi, skanios bobutės vaišės“ Panevėžio raj. Trakiškio km., 2015 m.
 • Mykoliuko mugė Ukmergės  rajone Lyduokiuose, 2016 m.,
 • Kraštiečių šventė „Kaip gera grįžti man tėviškėn“ Panevėžio rajone Raguvoje, 2017 m.
 • Rajono ūkininkų sąjungos renginys Upninkuose Kaimo turizmo sodyboje ,,Kaimas kryžkelėje“. 2018 m.
 • Ukmergės rajono Siesikų seniūnijos Tulpiakiemio kaimo bendruomenės 15 m. jubiliejaus šventė ir kraštiečių susitikimas, 2018 m.
 • Žolinės šventė Bukonių seniūnijoje, 2018 m.
 • Žolinės šventė ,,Ūkininko kieme“  Jonavos rajono Žeimių seniūnijos Juškonių km., 2018 m.
 • Respublikinė liaudiškos muzikos kapelų šventė ,,Kaimo muzikantų suvažiavimas“  Kėdainių rajono kultūros centro Labūnavos skyriuje, 2019 m.
 • Motinos dienos koncertas Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro Šiaulių filiale, 2019 m.
 • Sekminių šventėje Liepiuose, 2019 m.
 • Joninių , miesto šventė, rudens šventės  Jonavoje, 2019 m.
 • Vasaros palydų šventė ,,paskutinis vasaros šokis“ Širvintų rajono kultūros centro Čiobiškio filiale, 2019 m.
 • Rudens šventė Širvintų kultūros centro Družių filiale, 2019 m.

Per 35 muzikavimo metus keitėsi kolektyvo sudėtis. Šiuo metu kolektyvą sudaro 9 įvairaus amžiaus dalyviai. Grojama šiais instrumentais: akordeonas, armonika ( Justinas Diržinskas), akordeonas, armonika (Edvinas Martusevičius), kontrabosas (Laima Dobrovolskienė), būgnas (Vidmantas Davidonis), tambūrinas (Sandra Varžaitytė). Kapeloje  dar dainuoja: Aldona Žagūnienė, Laimutė Šatienė, Zina Gudauskienė, Irena Lukšienė, Rima Kazlauskienė.

Folkloro ansamblis ( vadovė Laima Dobrovolskienė)

Upninkų kultūros centro folkloro ansamblį 1983 m. įkūrė šviesios atminties Genovaitė Mučinskienė. 1995- 2005 m. ansambliui vadovavo Janina Palaimienė, o nuo 2006 m. - Laima Dobrovolskienė. Kolektyve dalyvauja įvairaus amžiaus, nuo 23-91 m., Upninkų seniūnijos gyventojai. Šiuo metu kolektyve 16  narių. Ansamblio repertuare - Aukštaitijos regiono ir Upninkų krašto dainos, šokiai, rateliai. Kolektyvas - dažnas kultūros centro, seniūnijos organizuojamų kalendorinių ir valstybinių švenčių, vakaronių dalyvis, yra parengęs teatralizuotas programas Užgavėnių, Joninių šventėms bei advento laikotarpiui. Ansamblis yra rajono folkloro ansamblių, tradicinių kapelų ir pavienių atlikėjų švenčių-konkursų "Trenk polkutę" nuolatinis dalyvis ir prizininkas nuo 2000 m.

2016 m. ansambliui suteiktas  pavadinimas „Letaukėla“ (nuo upelio „Lietava“ , tekančio Upninkų seniūnijoje, pavadinimo).

Parengtos koncertinės programos (2013-2019  m.)

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Užgavėnių šventei, Motinos dienai, Joninių, rudens, Mykolinių šventei, advento laikotarpiui.

Dalyvauta (2013-2019 m.)

Dainų šventė „Čia-mano namai“, 2014 m.

Respublikinės Joninių šventės Upninkuose (2014-2017 m.)

Respublikinės Joninių šventės  ir tarptautiniai folkloro festivaliai „Trys ratilėliu“ Jonavoje (2014-2017 m.)

Regioninė folkloro šventė „Kieman svečiai suvažiava“ Ukmergės raj. Liaušiuose, 2014 m.

Respublikinė konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas“ Jonavoje, 2017 m.

XXXII Tarptautinis folkloro festivalis „Atataria lamzdžiai“ Kaune, 2017 m.

Sekminių šventė  Jonavos rajono Batėgalos daugiafunkciniame centre. 2018 m.

Dainų šventė ,,Vardan tos...“, 2018 m.

Širvintų rajono Vileikiškių filialo folkloro ansamblio ,,Vingiorykštė“ 10 metų jubiliejaus koncertas Vileikiškių kaime, 2018 m.

Respublikinė Užgavėnių šventė Panevėžyje, 2019 m.

Smulkiosios tautosakos konkursas ,,Šimtametė Lietuva aukštaitiškoje smulkiojoje tautosakoje“ Ukmegės rajono Pabaisko seniūnijos Varinės bendruomenės namuose, 2019 m.

Advento vakarai Panoterių, Čičinų ir Liepių kultūros centruose, 2019 m.

Kolektyvas- penkių respublikinių dainų švenčių dalyvis. Dalyvaujant rengiamose Lietuvos Dainų švenčių apžiūrose Lietuvos liaudies kultūros centras kolektyvui suteikė II kategoriją.

Bendradarbiavimas

Bendradarbiaujama  su Jonavos rajono „Lietavos“ pagrindinės mokyklos Upninkų skyriumi, vyksta bendri renginiai, kuriuose dalyvauja folkloro ansamblis. Folkloro ansamblis mokyklos mokiniams paruošia edukacines programas, supažindina su Užgavėnių, Joninių , advento papročiais, pamokina apeiginių ratelių, žaidimų.

Laisvalaikio tradicijos

Kolektyvo nariai sveikinami jubiliejinių gimtadienių proga.

Armonikininkai

Upninkų kultūros centro armonikininkams vadovauja meno vadovas Justinas Diržinskas. Kartu su vadovu dar groja Edvinas Martusevičius ir Vidmantas Davidonis.  Armonikininkai  groja valsus, polkas.  Šie šaunūs vyrai muzikantai paįvairina vietos kultūros centro organizuojamus renginius,  dalyvauja rajoninėse liaudiškų kapelų šventėse- konkursuose   „ Trenk polkutę “. Muzikantai  kartais kūrinius atlieka kaip pavieniai atlikėjai ar duetu. Šie vyrai – Upninkų kultūros centro liaudiškos kapelos „Širvinta“ dalyviai , jie groja ir dainuoja  , o nuo 2013 m. sumanė groti trise armonikomis.

Dalyvauta:

2013, 2015, 2016 m.-  rajono folkloro ansamblių, tradicinių bei liaudiškų kapelų ir pavienių atlikėjų šventė-konkursas „Trenk polkutę“.

2016 m.- VI-asis tarptautinis konkursas-varžytuvės „Armonikierių duetai“ Molėtų kultūros centre.

2017 m.- koncertas „Žvilgsniu į Tave, Lietuva“ Jonavos kultūros centre.

2015 m. Jonavos kultūros centras įteikė padėką už liaudies tradicijų puoselėjimą.

Pasakorius Mykolas Kručas

Mykolas Kručas - Upninkų kultūros centro folkloro ansamblio „Letaukėla“ dalyvis.  Dėdė Mykolas, kaip jį daugelis vadinam, - vyriausias kolektyvo narys (91 m.)  Folkloro ansamblyje jis šoka ir dalyvauja kaip pasakorius. Jis pasakoja pasakojimus, išmoktus iš savo tėvo Jono Kručo , Panevėžio krašto tarme.  Mykolas Kručas, kaip pasakorius, dalyvauja vietos kultūros centro, rajono ir respublikos renginiuose.

Dalyvavo:

(2014-2017 m.) Rajono folkloro ansamblių, tradicinių ir liaudiškų kapelų bei pavienių atlikėjų

                          šventė- konkursas „Trenk polkutę“.

2014 m. - Dainų šventė „ Čia- mūsų namai “.

2015 m.  - Jonavos miesto Žolinės šventėje žiūrovų balsais pripažintas Pasakorių pasakoriumi.

                   Lietuvos regionų pasakorių varžytuvių folkloro festivalyje „ Dzūkų godos “ , vykusio

                   Merkinėje, Aukštaitijos regiono  geriausias pasakorius.

                   Respublikinio pasakotojų konkurso „ Žodzis žodzį gena “, skirto Etnografinių regionų  metams

                   vykusio Druskininkuose „ Glauniausias pasakorius 2015 “.

2016 m. - Respublikinis pasakotojų konkursas „ Žodzis žodzį gena “ Druskininkuose.

2017 m. - XXXII Tarptautinis folkloro festivalis „Atataria lamzdžiai“ Kaune.

2014 m. lapkričio mėn. suteikta  Jonavos kultūros centro  nominacija „ Jonukas-  2014“,

             „Už aktyvią kultūrinę veiklą “.

 

Mišri vokalinė instrumentinė grupė

Grupė susikūrė 2019 metais. Jai vadovauja meno vadovė Laima Dobrovolskienė. Tai buvusio, daug metų gyvavusio, moterų vokalinio ansamblio dalyvės ir  prisijungęs vienas vyras, meno vadovas Justinas Diržinskas. Grupę sudaro 9 dalyviai. Grojama šiais instrumentais: armonika- Laima Dobrovolskienė, basetlė- Sandra Varžaitytė, gitara- Justinas Diržinskas, būgnas- Laimutė Šatienė, tambūrinas- Aldona Žagūnienė. Grupėje dainuoja: Rima Kazlauskienė, Kristina Krikščiūnienė, Zinaida Gudauskienė.

Grupės repertuarą sudaro įvairios vokalinės dainos.

Grupė koncertuoja vietos kultūros centro renginiuose.

 

Pavienis muzikantas ( armonikierius) Justinas Diržinskas

Berniokas nuo Suvalkijos lygumų, kaip pats sakosi, jau nuo 5 metų pradėjęs groti armonika. Šeimoje visi vyresni broliai jau buvo muzikantai, taip pat ir tėtis, bei tėtukas. Būdamas dešimties jau grojo Jonavos rajono Bukonių kapeloje, o 1985 metais atvyko  į Upninkus ir iki šiol čia gyvena. Kaip pavienis muzikantas yra  ne kartą dalyvavęs rajoninėse apžiūrose „ Trenk polkutę “, dalyvavęs armonikierių varžytuvėse Širvintose. Groja smagias polkutes, svajingus valsus. Jonavos rajone  šį muzikantą  pažįsta daugelis.              

2015 m. Žolinių šventėje Jonavoje žiūrovų balsais pripažintas muzikantų muzikantu.

 

Armonikininkės

Meno vadovė Laima Dobrovolskienė kartu su Sandra Varžaityte groja armonikomis.

Vadovė per metus išmokino, Upninkuose gyvenančią, niekada jokiu instrumentu negrojusią, jauną merginą groti armonika. Iš pradžių Sandra grodavo viena. Nuo 2017 metų meno vadovė pradėjo groti kartu. Kasmet armonininkės išmoksta po kelis naujus kūrinius. Moterys groja valsus, polkas. Armonininkės dalyvauja rajono folkloro ansamblių, tradicinių ir liaudiškų kapelų bei pavienių atlikėjų šventėse- konkursuose „Trenk polkutę“ folkloro ansamblio „Letaukėla“ pasirodymuose, groja vietos kultūros centro organizuojamuose renginiuose.

 • dalyvavo Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“.
 • moterys grojo rajoninėje rudens šventėje Jonavoje, vietos kultūros centro renginiuose.

Paskutiniu metu moterys ne tik groja, bet grodamos ir dainuoja.

2019 m. su paruošta koncertine programa dalyvavo Širvintų rajono Čiobiškio filiale rudens šventėje ,,Perku, parduodu, dovanoju, atiduodu“.

 

Moterų vokalinis duetas

Upninkų kultūros centro moterų vokalinis duetas- tai Laima Dobrovolskienė ir Sandra Varžaitytė. Duetas įkurtas 2016  m. Repertuare- vokalinės dainos. Moterų vokalinis duetas koncertuoja vietos kultūros centro renginiuose.


Upninkų kultūros centras dėkoja nuolatiniams partneriams ir rėmėjams:

 • Upninkų seniūnijai
 • Jonavos savivaldybei
 • Jonavos kultūros centrui
 • Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos Upninkų skyriui
 • Upninkų bibliotekai
 • Dubravos regioninio padalinio Upninkų girininkijai
 • UAB „Rizgonys“