Šveicarijos kultūros centras


Adresas: Pergalės g. 17, Šveicarijos k., Jonavos r.

Renginių organizatorė: Danutė Jurgickienė, tel. (8 672) 60457, duncite@gmail.com

Meno vadovė: Dalia Janionė, tel. (8 611) 54894 gruodite@gmail.com

Aprašymas 

Viena gražiausių seniūnijų mūsų rajone – Šveicarijos seniūnija, kuri yra 5 km. nuo Jonavos, abipus plento Jonava - Kaunas. Seniūniją puošia gražūs miškai ir girios. Seniūnijos centras-Šveicarijos gyvenvietė, kurioje gyvena apie tūkstantis gyventojų. Jos pavadinimas, matyt, sugalvotas kažkurio vietos dvarininko todėl, kad ši vieta jam priminė kadaise matytą gražuolę Europos Šveicariją. Seniūniją sudaro 35 kaimai, gyvena 2300 gyventojų. Keli maži kaimeliai turi skambius pavadinimus: Londonas, Paryžius. Tai dvarininkų palikti pavadinimai apie savo kelionės, tačiau mūsų kaimų grožis prilygsta Europos grožiui. Šie kaimai atsirado XVIII amžiuje. Teritorija prateka upė Neris, upeliai: Varpė ir Dumsia. Yra išlikęs XIX amžiaus dvaras, kuris priklausė dvarininkams Nasvyčiams. Šiuo metu dvaro savininkai gyvena Amerikoje . Nemaža krašte garsių ir žymių žmonių. Čia kūrė dailininkas Pranas Butkevičius, kraštą garsino bajorai žmona ir sūnus Janina ir Jonas Butkevičiai, čia gyveno nemažai tautodailininkų.

Šveicarijoje yra progimnazija, Šveicarijos progimnazijos ikimokyklinis skyrius , „Voveraitė“, Jonavos KC krašto muziejaus filialo amatų centras, Šveicarijos kultūros centras. Šveicarijos kultūros centre dirba dvi darbuotojos (kultūros centro renginių organizatorė Danutė Jurgickienė ir meno vadovė Dalia Janionė). Šveicarijos kultūros centras renovuotas (iš dalies), salė -250 vietų, reikalinga vidaus renovazija, pastatas šildomas.

Šveicarija turi kaimo bendruomenę, kuri veiklą pradėjo 2003m.vasario 20d. Bendruomenė turi savo vėliavą, himną ir herbą. Bendruomenės veiklos tikslas: bendruomenės telkimas, socialinių, ekonominių, kultūrinių problemų sprendimas, neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių, vaikų, gyvenančių problematiškose šeimose priežiūra, kultūrinė-sportinė, švietėjiška veikla, kaimo švenčių, tradicijų atgaivinimas ir plėtojimas, skatinti bendruomenės narių ir jaunimo pilietinę iniciatyvą. Kadangi vienas iš veiklos tikslų - kaimo švenčių, tradicijų atgaivinimas ir plėtojimas, tai bendruomenė stengiasi padėti kultūros darbuotojams organizuojant šventes. Viena jų - bendruomenės šventė „Rudens mozaika“ .

Šveicarijos kultūros centro veikla

Kultūros centras bendradarbiauja  rengiant  šventes bei projektus su bendruomene, progimnazija, seniūnija, biblioteka, socialinio centro darbuotojomis.

  Šveicarijos kultūros centras, bendruomenė, seniūnija vykdo bendrą tęstinį projektą, tai respublikinė bendruomenės šventė „Rudens mozaika“ ir kultūros centro inicviatyva įvykdyti du nauji projektiniai renginiai, tai J.Butkevičių sodyboje vykęs Šveicarijos tautodailininkų, dailininkų ir kt. vietos auksarankių susiėjimas „Tėviškėj šaknis suleidę...“ ir sueiga „Bajoriška brydė lietuviškoje Šveicarijoje“.

Kultūros centras rodo iniciatyvą keičiantis mėgėjų meninės veiklos kolektyvais ne tik  su  rajono, bet ir kitų miestų bei rajonų meninės veiklos kolektyvais.

Bendradarbiaujame su Kėdainių, Rokiškio, Kauno, Prienų, Druskininkų, Ukmergės, Kaišiadorių, Vievio, Utenos, Panevėžio,  Anykščių kultūros centrų mėgėjų meninės veiklos  kolektyvais .

Lietuvos liaudies kultūros centras išdavė sertifikatą, kuriame folkloro ansambliui (vadovė Dalia Janionė) „Jandrelė“ suteikta trečia kategorija, vaikų popchoras „Spindulėliai” (vadovė Dalia Janionė) ir liaudiškos muzikos kapela „Varpena“ (vadovė Dalia Janionė) taip pat turi tračias kategorijas.

  Kultūros centras organizuoja  kalendorines šventes, edukacijas, parodas, vaikų darbų parodas, koncertus, organizuojami šie gyventojų mėgiami etnokultūriniai renginiai: Užgavėnių šventė, rudens sambūris „Pas Martyną“, adventinis vakaras „Suspindus žvaigždei sidabrinei...“, rytmetys vaikams „Kaziuko kermošius“,  tradicinė margučių ridenimo šventė vaikams „Rid rid margučiai...“,Gandrinių“ šventė visai šeimai ir  „Balto oželio šventė“.

Šventinis koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti „Dainuoju Lietuvai vyksta kasmet . Koncerte dalyvauja mėgėjų meninės veiklos kolektyvai, kviečiami svečiai. Koncertas buvo skirtas ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

 Organizuojama tradicinė margučių ridenimo šventė „Rid rid margučiai“, kuri vyksta per atvelykį . Šventė tapo labai mėgiama vaikų, tėvų, atvykusių iš kitų bendruomenių vaikučių švente. Jos metu rodomos programėlės, išridenama virš šimto margučių, žaidžiami žaidimai su zuikučiu, Velykė visus apdovanoja prizais ir pavaišina „Zuikio“ pyragais.

Motinos dienai skirta šventė . Kultūros darbuotojos pasveikina susirinkusias mamytes. Vietos kolektyvai parodo programą.

     Pati žymiausia ir ryškiausia - respublikinė bendruomenės  šventė „Rudens mozaika vyksta rugsėjo mėnesį. Tai tradicinė šventė, sujungusi dvi anksčiau vykusias šventes („Gyvųjų amatų“ ir „Barborlaukio godos“). 2018m. buvo skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio jubiliejui paminėti. Tai bendra seniūnijos, Šveicarijos kultūros centro ir bendruomenės respublikinė šventė, organizuojama kartu su Jonavos kultūros centro krašto muziejumi, rajono tautodailininkais. Į šventę kviečiami žymūs kraštiečiai, koncertuoja rajono ir respublikos mėgėjų meninės veiklos bei profesionalūs atlikėjai, pristatoma kraštiečių kūryba, vyksta sporto varžybos (krepšinio) tarp rajono ir respublikos bendruomenių , tradicinis respublikinis braziliškų šaškių turnyras. Šventės metu savo programėlėmis visus džiugina Šveicarijos progimnazijos mokiniai, kultūros centro vaikų popchoras „Spindulėliai “. Šventė baigiasi  fejerverkų lietumi. Tai didžiausia metų šventė seniūnijoje. 2019m.., 2020m. buvo suorganizuotas „CEPELINŲ VIRIMO ČEMPIONATAS“, 2021metais vyko Šveicarijos seniūnaitijų „Šiupininės“ varžytuvės, o jubiliejinėje 15-oje šventėje (2022m.) vyko „Skaniausio Šveicarijos pyrago“ rinkimai, kuriuos organizavome ir 2023m.

Kolektyvai

  • Liaudiškos muzikos kapela Varpena”
  • Folkloro ansamblis Jandrelė “
  • Vaikų popchoras Spindulėliai”
  • Vokalinis ansamblis KVINTA”
  • Instrumentinis kamerinis muzikos ansamblis
  • Solistės
  • Vokalinio ansamblio KVINTA” duetas
  • Vaikų popchoro Spindulėliai” duetas

Šveicarijos kultūros centro liaudiškai kapelai „Varpena“ 

(kapela turi trečią kategoriją) vadovauja  Dalia Janionė. Liaudiškos kapelos repertuarą sudaro lietuvių liaudies muzika, romansai.2008m. rajono folkloro ansamblių,liaudiškų kapelų šventėje-varžytuvėse „Trenk polkutę“ laimėjo antrąją vietą, 2009-pirmą, 2010,  2011, 2012 metais tenkinosi antra vieta, 2013,  2014 - I vieta, 2015m. - II vieta.2016m.- Ivietą, 2021- II vietą, 2022 - I vietą. Kapela daug koncertuoja ne tik seniūnijos ar  rajono,bet ir respublikos organizuojamose šventėse bei tarptautiniuose festivaliuose. 2010 metais dalyvavo svečių teisėmis Lietuvos TV laidoje „Duokim garo“. 2012 metais dalyvavo Plungėje IX tarptautiniame folkloro festivalyje „Saulelė raudona“,  2011metais Jonavoje vykusiame tarptautiniame folkloro festivalyje „Trys ratilėliu“ ,Lenkijoje, Lidzbark Warminski mieste vykusiame tarptautiniame folkloro festivalyje. 2011 metais rajono saviveiklininkų šventėje gavo apdovanojimą kaip daugiausiai rajone koncertuojanti kapela, tais pačiais 2011 metais Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras įteikė nominaciją „Kultūrnešys - 2011“už aktyvią koncertinę veiklą. 2012 metais Šveicarijos Lietuvių  bendruomenės kvietimu koncertavo Ciuriche. Kapelos „Varpena“ viešnagė ŠLB Vasario 16-osios šventėje žymėjo pirmąjį žingsnį Šveicarijos Lietuvių ir Šveicarijos kaimo (Lietuva) bendruomenių partnerystės bendradarbiavime.2014 metais kapela koncertavo Estijoje,  Jogelos miesto šventėje, Lenkijoje, Broko miesto šventėje. 2015 metais kapela dalyvavo Šiauliuose,Rėkyvos skyriaus organizuotoje respublikinėje šventėje -varžytuvėse „Rėkyvos bangos-2015“ ir pelnė „Geriausios kapelos titulą“, 2016m.viešėjo Lenkijoje, Punsko valsčiuje ir koncertavo Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos šventėje, 2017m.koncertavo Latvijoje, Plavino miesto jubiliejuje. 2018m. viešėjo Kroatijoje Zadaro mieste. 2019m. dalyvavo tarptautiniame festivalyje Smiloje (Ukraina), koncertavo Lietuvos RS Jono Butkevičiaus parodos atidaryme, 2023m. pasirodė LRT televizijos laidoje „Duokim garo“. 2024 m. „Trenk polkutę“ Jonavoje laimėjo I-ąją vietą. 

  Šveicarijos kultūros centro folkloro ansamblio „Jandrelė“ 

(kolektyvas turi trečią kategoriją) vadovė Dalia Janionė , repertuarą sudaro aukštaitijos regiono ir Jonavos rajono surinkta medžiaga. Ansamblis dalyvavo 2007metų Vilniuje vykusioje Lietuvos dainų šventėje „Būties ratu“. 2008, 2011, 2012, 2014 m. rajono folkloro ansamblių, liaudiškų kapelų ir šauniausių muzikantų šventėje „Trenk polkutę“ laimėjo pirmas vietas, 2016m.- IIvietą, 2021- I vietą, 2022m. -I vietą. Folkloro kolektyvas koncertuoja ne tik seniūnijos ar  rajono, bet ir respublikos organizuojamose šventėse bei tarptautiniuose festivaliuose.2012 metais dalyvavo Plungėje IX tarptautiniame folkloro festivalyje „Saulelė raudona“, 2012 metais Jonavoje vykusiame tarptautiniame folkloro festivalyje „Trys ratilėliu“ (Jonava), Lenkijoje, Lidzbark Warminski mieste vykusiame tarptautiniame folkloro festivalyje. 2014m. dalyvavo Lietuvos dainų šventėje „Čia mano namai“. 2016m. suteiktas „Jandrelės“ vardas.

2018m.dalyvavo Lietuvos dainų šventės „Vardan tos“ folkloro dienoje „Didžių žmonių žemė“. 2021m., 2022m. koncertavo respublikinėje Joninių šventėje (Jonava). 2023m. dalyvavo atrankoje į 2024m. Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ folkloro dieną „Rasi rasoj rasi“, kurią sėkmingai praėjo. 2024 liepos antrą važiuoja į Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ folkloro dieną „Rasi rasoj rasi“

Vaikų popchoras ,,Spindulėliai”

Popchoras „Spindulėliai“ dalyvavo XVI šalies kaimų ir mažų miestelių vaikų ir jaunimo popchorų, ansamblių ir solistų festivalyje -konkurse „Spindulėlis-2018“

(Panevėžio raj. Raguvos kc)  pelnė Ivietą.

Respublikiniame vaikų ir jaunimo vasaros festivalyje - konkurse

„Spalvų gama“ 2019m. (Jonava) pelnė I vietą.

Šveicarijos kultūros centro  popchoras dalyvavo I-ame  respublikiniame vaikų ir jaunimo popchorų, ansamblių, solistų, populiariosios vokalinės muzikos festivalyje- konkurse „Skambantys perliukai“ (Kėdainių kc) 2019m. pelnė II-ąją vietą.

 Dalyvavo ir IV-ame  respublikiniame vaikų ir jaunimo popchorų ,ansamblių ,solistų  populiariosios vokalinės muzikos festivalyje-konkurse „Linksmosios supynės“2022m. užėmė II vietą,

XIII-ame respublikiniame jaunųjų talentų konkurse „Skambėk ,Dzūkija“ 2022m.

Varėnoje popchoras „Spindulėliai“ apdovanoti I laipsnio diplomanto vardu.

Solistės

Solistė Vytautė Varanavičiūtė užėmė III vietą XIII-ame respublikiniame jaunųjų talentų konkurse „Skambėk ,Dzūkija“ 2022m. Varėnoje.

 Solistė Emilė Narušytė XIII-ame respublikiniame jaunųjų talentų konkurse „Skambėk ,Dzūkija“ 2022m.Varėnoje užėmė I vietą.

  Šveicarijos kultūros centro solistės dalyvavo ir VII-ame  respublikiniame vaikų ir jaunimo popchorų, ansamblių, solistų populiariosios vokalinės muzikos festivalyje-konkurse „ Linksmosios supynės“ 2022m. Šiame konkurse solistė Vytautė užėmė  III vietą, o Emilė I vietą.

Instrumentinis kamerinės muzikos ansamblis

Koncertuoja vietos rnginiuose, įvairiose miesto šventėse ir kituose rajonuose.

Populiariosios vokalinės muzikos ansamblis „Kvinta“

Koncertuoja vietos , rajono ir kitų rajonų organizuojamose renginiuose.

 

 

JONAVOS KULTŪROS CENTRO FILIALO ŠVEICARIJOS KULTŪROS CENTRO

 MENINĖS VEIKLOS KOLEKTYVŲ REPETICIJŲ GRAFIKAS  2023- 2024M

 

VAIKŲ POPCHORAS                ANTRADIENIS             16.00 - 17.00 VAL.

 „SPINDULĖLIAI“                                            

VADOVĖ  DALIA  JANIONĖ

  

SOLISTĖ JUSTĖ SADAUSKAITĖ       ANTRADIENIS              14.00 - 15.00 VAL.

                                                

SOLISTĖ GUSTĖ KOSUMOVA         ANTRADIENIS              15.00 - 16.00 VAL.

  

 VAIKŲ POPCHORO                KETVIRTADIENIS            14.00 - 16.00 VAL.

 „SPINDULĖLIAI“  DUETAS                                            

VADOVĖ  DALIA  JANIONĖ

  

FOLKLORO ANSAMBLIS”    

„JANDRELĖ“                       KETVIRTADIENIS            17.00 - 19.00 VAL.

VADOVĖ  DALIA  JANIONĖ        

 

LIAUDIŠKA KAPELA „VARPENA“      ANTRADIENIS             17.00 - 19.00 VAL.              

VADOVĖ  DALIA  JANIONĖ      

 

INSTRUMENTINIS KAMERINĖS       KETVIRTADIENIS            16.00-17.00 VAL.

MUZIKOS ANSAMBLIS                      

VADOVĖ  DALIA  JANIONĖ       

  

MOTERŲ POPULIARIOSIOS VOKALINĖS            

MUZIKOS ANSAMBLIS „KVINTA“      TREČIADIENIS           17.00 - 18.30 VAL.

VADOVĖ  DALIA  JANIONĖ

                             

MOTERŲ POPULIARIOSIOS VOKALINĖS            

MUZIKOS ANSAMBLIO „KVINTA“       TREČIADIENIS           16.00 - 17.00 VAL.

DUETAS

VADOVĖ  DALIA  JANIONĖ

Atnaujinta 2023 11 28