Tarptautinis dailininkų pleneras „Dėmės“

Tarptautinis dailės pleneras „Dėmės“ pradėtas organizuoti  2006 metais.  Pirmasis plenero etapas  vyko  2006 – 2008 metais.  Jo metu  profesionalūs dailininkai - tapytojai iš Lietuvos ir užsienio savaitę  tapydavo laisvai pasirinkta tema. Vieną, plenero metu  sukurtą darbą, autoriai palieka JKC  meno galerijai. Antrasis etapas pradėtas 2009 metais. Jame  buvo kviečiami dalyvauti skulptoriai dirbantys  su akmeniu. Sukurti darbai pastatyti skulptorių pasirinktose miesto rekreacinėse erdvėse. Trečiasis etapas  pradėtas 2013 metais, kurio metu  į plenerą kviečiami įvairių dailės šakų menininkai.  Trečiasis etapas  tęsiasi  iki dabar. Paprastai plenere dalyvauja  iki 10 dailininkų. Jie savaitę kuria  darbus organizatorių pasiūlyta tema ir paskutinę plenero dieną sukurti darbai eksponuojami JKC meno galerijoje.  Plenero metu žiūrovai gali stebėti kūrybinį procesą ar eksperimentuoti kurdami  kartu su menininku.

Projekto tikslas – populiarinti JKC meno galeriją,  sukaupti plenero darbų mobilias parodas ir jas eksponuoti Lietuvos ir užsienio meno galerijose. Plenere jau yra dalyvavę dalininkai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Baltarusijos, Portugalijos ir JAV.