Pavieniai atlikėjai


Bronius Kaminskas

Bronius Kaminskas gimė 1941metų rugpjūčio 28 dieną Ukmergės rajone, Marijampolės kaime.

Karo metu, sudegus namui, iš Marijampolės kaimo persikėlė gyventi į vienkiemį pas svetimus žmones. Apie1953 m. Aklojo Ežero kaime pasistatė namą ir persikėlė ten gyventi.

Jonavoje gyvena nuo 1964 m.

Pateikėjo tėvai buvo bežemiai. Tėvelis dirbo Aklojo ežero durpyne, mama šeimininkavo namuose. Iš vaikų šeimoje jis buvo vyriausias, turėjo du brolius.

Baigė Pageležių septynmetę mokyklą, dirbo durpyne, statybose pagalbiniu darbininku. Vidurinį išsilavinimą įgijo Jonavos vakarinėje mokykloje. Nuo 1958 m. iki 1960 m. gyveno ir dirbo

Kaune, radijo gamykloje „Banga". Nuo 1960 metų (tris metus) tarnavo sovietų armijoje Sverdlovsko srityje. Po armijos grįžo į Kauną, o po metų į Jonavą ir įsidarbino „Azoto" trąšų gamykloje.

Šeimą sukūrė 1965 metais, augino sūnų.

Armonika groja nuo 12 metų. Grojimo mokėsi pats, truputį pamokė muzikantai kaimynai. Pirmiausia išmoko groti bajanu, vėliau armonika. Bronius muša būgną, šiek tiek moka groti ir lūpine armonikėle. Nuo 14 metų su vyrais giedodavo šermenyse. Būdamas 14 - 15 metų pirmą kartą dalyvavo muzikantų konkurse Jonavoje, „Baldų kombinato" klube. Vienas, arba kartu su kitais muzikantais grodavo vakaruškose. Nuo 2002 metų groja ir dainuoja „Rasakilos" ansamblyje, taip pat su kitomis rajono kapelomis: „Jonavos bočiai", „Gija". Dalyvauja įvairiuose renginiuose, konkursuose, šeimyninėse šventėse.

Armonikininkės Laima Dobrovolskienė ir Sandra Varžaitytė

Vadovė: Laima Dobrovolskienė, tel. (8-658) 06516, el.p. laimutedobrov@gmail.com

Repeticijos: pirmadienis, trečiadienis 15.00 val. – 16.00 val., penktadienis – 12.00 val. –13.00 val.

Meno vadovė Laima Dobrovolskienė kartu su Sandra Varžaityte groja armonikomis. Vadovė per metus išmokė Upninkuose gyvenančią ir niekada jokiu instrumentu negrojusią jauną merginą groti armonika. Iš pradžių Sandra grodavo viena. Nuo 2017 metų meno vadovė pradėjo groti kartu. Kasmet armonininkės išmoksta po kelis naujus kūrinius. Moterys groja valsus, polkas. Armonikininkės dalyvauja rajono folkloro ansamblių, tradicinių ir liaudiškų kapelų bei pavienių atlikėjų šventėse-konkursuose „Trenk polkutę“ folkloro ansamblio „Letaukėla“ pasirodymuose, groja vietos kultūros centro organizuojamuose renginiuose.

Armonikininkės 2023 m. dalyvavo tradicinėje rajoninėje šventėje „Tai smagi talaluška“ Ukmergės KC Žemaitkiemio skyriuje, Vasaros sutiktuvių šventėje „Sveika, vasara“, kurią organizavo Širvintų KC Musninkų filialas, Joninių šventėje Jonavoje, Vasaros šventėje Jonavos KC Juškonių filiale, Širvintų rajono Alionių seniūnijos rudens šventėje „Pabaigtuvių vakaruškos“, Pagyvenusių žmonių dienai, skirtame renginyje Ukmergės KC Siesikų skyriuje.

2022 m. L. Dobrovolskienė ir S. Varžaitytė dalyvavo XV Lietuvos arnonikininkių šventėje- varžytuvėse „Petronės armonika“ Miežiškių KC (Panevėžio rajonas); kraštiečių šventėje „Tėviškės takais pareisim“ Čičinų KC (Jonavos r.), koncerte „Dvi širdys – viena melodija“. Dalyvauta respublikiniame koncerte „Dviejų širdžių simfonija“ Čiobiškio filiale (Širvintų r.), taip pat Ukmergės rajono Dainavos bendruomenės 20-čio šventėje.

Per savo meninės bei kūrybinės veiklos laikotarpį nuo 2018 m. armonikininkės L. Dobrovolskienė ir S. Varžaitytė dalyvavo ne tik Jonavos, Ukmergės, Kėdainių, Širvintų rajonų kultūros centrų organizuotuose renginiuose, bet ir Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“ (2018 m.), rajoninėje rudens šventėje Jonavoje, Širvintų rajono Čiobiškio filialo rudens šventėje „Perku, parduodu, dovanoju, atiduodu“, 2020 m. – Sekminių šventėje Juškonių filiale (Jonavos r.), renginyje „Tėviškėj šaknis suleidę“ (Šveicarijos kultūros centras, Jonavos r.), 2021 m. – Žolinių šventėje Sangailų kaime (Kėdainių r.).

Dabar armonikininkės ne tik groja, bet ir grodamos dainuoja įvairias, jų širdžiai mielas dainas.

Atnaujinta 2024 01 03