Panoterių kultūros centras


Adresas: P. Vaičiūno g. 38, Panoterių mstl., Jonavos r.

Vadovė: Janina Adomaitienė, tel. (8 683) 25428, janina.adomaitiene@gmail.com

Meno vadovė: Leonora Veselkienė, tel. (8 652) 84347

Renginių organizatorė: Joana Jankauskienė, tel. (8 689) 54367

Panoteriai įsikūrę pusiaukelėje tarp Jonavos ir Ukmergės, nuo rajono centro nutolę apie 20 km. Miestelyje gyvena beveik 400 žmonių, o aplinkiniuose aptarnaujamuose kaimuose – dar tiek pat.

Miestelio viduryje, greta bažnyčios, bibliotekos, ambulatorijos įsikūręs Panoterių kultūros centras su didelėmis, gausiai auditorijai ir neįgaliesiems pritaikytomis patalpomis. Didžiojoje salėje yra 350 sėdimų vietų, mažesnės patalpos pritaikytos kameriniams renginiams, itin populiariems tokiuose miesteliuose.

Mėgėjų menės veiklos kolektyvai

Suaugusiųjų dramos kolektyvas (vadovė J. Adomaitienė), įkurtas1998 m., yra nuolatinis respublikinių ir tarptautinių konkursų, festivalių dalyvis (respublikinis kaimo mėgėjų teatrų konkursas „Pastogė", Skuodo respublikinis festivalis „Vaidiname tėvų kalba", Birštono respublikinis festivalis „Ten, kur mėlynas Nemuno vingis", Švenčionėlių tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis „Juoko sūkurys").

Satyros ir humoro grupė "LIKTARNA" (vadovė J. Adomaitienė) gyvuoja nuo 1998 m. Liktarniečiai dalyvauja rajono renginiuose, respublikinėse šventėse ,,Juokis", televizijos laidose ,,Humoro akademija", ,,Humoro vakarienė", rengia savo pasirodymus kituose regionuose.

Jaunimo klubas "NOTERA" (vadovė I. Kuodelytė), įkurtas 2013 m., rūpinasi jaunimo užimtumu, tobulėjimu, dalyvauja projektinėse veiklose.

Folklorinis ansamblis "VOSILKĖLIAI" (vadovė L. Veselkienė), 25-ąjį gimtadienį atšventęs 2010 m., aktyviai koncertuoja rajone ir už jo ribų. 2008 m. rajono liaudiškų kapelų, folkloro ansamblių bei pavienių atlikėjų šventėje „Trenk polkutę" kolektyvas pelnė III vietą, 2013 m. - II vietą.

Estradinė grupė "PIANISSIMO" (vadovė L. Veselkienė), įkurta 2005 m., koncertuoja rajono ir kaimyniniuose kultūros centruose. Grupės repertuarą sudaro senos, žmonių pamėgtos estradinės dainos.

Renginiai

Kultūros centre organizuojami valstybinių, kalendorinių švenčių (Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, Gedulo ir Vilties dienos bei kt.) minėjimai, koncertai, pokalbių ir edukacinės popietės (,,Jurginių papročiai", ,,Vaikų Velykėlės", teatralizuotos šventės (,,Kalėdų stebuklo belaukiant", ,,Oi, Joneli dobilėli", ,,Oi, blynai blynai"), adventiniai vakarai, vakaronės, įvairios parodos (senųjų amatų, rankdarbių, vaikų darbelių), mugės.

Panoterių kultūros centro vizitine kortele jau tapo respublikinis kaimo mėgėjų teatrų festivalis "Tėviškės pastogėj", skirtas poeto ir dramaturgo Petro Vaičiūno gimimo metinėms paminėti.

Visų renginių metu siekiama gaivinti ir puoselėti kultūrines ir etnokultūrines krašto tradicijas.

2011 m. Panoterių kultūros centre įgyvendinus ES lėšomis remiamą projektą įsigyti nauji aukštaitiški tautiniai kostiumai, profesionalios kompiuterinės ir multimedijos įrangos.

Panoterių kultūros centras - atviras bendruomenei ir svečiams, veiklus, iniciatyvus, amžinai gyvas kultūros židinys, kuris puikiai vertinamas visos šalies mastu: 2012 m. LR Kultūros ministerija Panoterių kultūros centrui suteikė Geriausio kultūros centro vardą trečiojoje kategorijoje. Šia proga Panoterių kultūros centras apdovanotas Kultūros ministerijos ir Jonavos rajono savivaldybės premijomis. Tais pačiais metais Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras Panoterių KC įteikė "Metų kultūrnešio" nominaciją.