„Baltojo oželio

Visas būrys piemenukų lapkričio 24-osios vakarą sugužėjo Jonavon į „Baltojo oželio" šventę išdaigų, pokštų krėsti ir žiemą kviesti!

Juk po šv. Martyno, gyvulių laukan ginti nevalia, baigiasi ganiava! Laikas švęsti! O, kad linksmiau būtų, pasikvietė ir draugų. Kartu su Jonavos kultūros centro vaikų folkloro kolektyvu „Ramtatukai“ (vad. L. Ratautienė) linksminosi vaikų folkloro kolektyvas „Malūnėlis“ iš Jonavos lopšelio – darželio „Žilvitis“ (vad. I. Jefimova) ir Kėdainių kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Kleketukai“ (vad. A. Giedraitienė). Visaip piemenukai viliojo žiemą: šoko, dainavo, grojo, prakalbas visokiausias porino, ožį erzino, orus spėjo... Linksmos ir žaismingos tos žiemos šauktuvės buvo! Ar apeigos pavyko, ar sulauksime sniego, parodys ateinančios savaitės, bet tikrai pavyko šventė! Ačiū dalyviams ir žiūrovams!