Mišrus choras „Žemyna“ nuolat kviečia naujus narius.

Pirmas mėnuo be įsipareigojimų!

Mišrus choras „Žemyna“ nuolat kviečia naujus narius, turinčius dainavimo patirtį, užaugusius su muzika, ar atradusius ją vėliau. Tęskite savo meilę muzikai kartu su mumis!

Pirmas mėnuo be įsipareigojimų! Galima lankyti repeticijas, įvertinti, ar patinka, ar užkabina, ar norėtųsi dainuoti toliau, o po mėnesio apsispręsti.

 

Choro vad. Violeta Michelkevičienė

el.p. euvioleta@gmail.com

mob.tel. +370 636 06037