Eilėse atgyjanti Jonava, tu esi nuostabi!

,,Paženklintas nutilusių žmonių susikaupimo, Virš jų iškeltas begalinio skausmo įtampos, Jis kalba. Ir jo žodis, suvaldytas ir aprimęs, Plasnoja laisvas virš minios." /V. Mačernis ,,Poetas"/

Antradienį miesto šventės scenoje savo kūryba dalijosi poezijos klubo ,,Šaltinis" nariai Irenai, Valentina, Albinas, Petras, Aloyzas, Marius, pirmą kartą eiles viešai skaitė Jovita, skambėjo dainos, atliekamos Karolinos, Monikos ir Dariaus, Kęstučio ir Rimanto dueto. Ačiū kiekvienam iš Jūsų už drąsą atveriant širdis (sunflower)

O dabar kviečiame pajusti šilto vakaro dvasią, žvelgiant į vakarykščius prisiminimus (herb)