Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras ir Europos socialinio fondo agentūra 2020 m. birželio 1 d. pasirašė projekto „Kūryba – mano viltis: žmonių su negalia integravimas į sveiką visuomenę kultūrinėmis priemonėmis“ finansavimo ir administravimo suta

Projektas įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Specialių poreikių turinčiam žmogui kartais sunku realiai matyti save ir kitus, pajusti savo galimybes, išreikšti savo norus. Įveikti šias problemas padeda saviraiška, kūrybinė veikla, kuri lavina kūrybiškumą bei meninius įgūdžius, skatina bendravimą, iniciatyvumą, savitarną, socialinę svarbą. Tikslinė projekto grupė orientuota į vieną labiausiai socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupių – neįgaliuosius jaunuolius, turinčius fizinę, sensorinę, protinę ir psichinę negalią (numatomas dalyvių skaičius – 25 asm.). Projekto tikslas - skatinti neįgaliųjų užimtumą ir saviraišką, mažinant jų socialinę atskirtį per kūrybinę veiklą. Meninė veikla dažnai tampa puikia neįgalių asmenų socialinės integracijos, todėl projekto metu planuojama įrengti modernią, kūrybiškumą skatinančią edukacinę erdvę, įsigyti reikiamą įrangą ir baldus, kurioje bus suorganizuoti 40 edukacinių užsiėmimų/sociokultūrinių renginių ir suorganizuota 1 išvykstamoji, kūrybinė meninė stovykla. Projektas didins neįgaliųjų įtrauktį į kultūrinį gyvenimą, siekiant, kad gabūs menui neįgalieji dirbdami kartu su profesionalais patirtų užsiėmimų poveikį, atskleidžiantį jų asmenybę, sugebėjimus, talentus, ugdantį pasitikėjimą savimi, turintį teigiamą įtaką sveikatai ir netgi gyvenimo kokybei.

Projekto vertė – 58 833,00 Eur, iš jų Europos Sąjungos fondo lėšos – 46 973,00 Eur, Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 11 860,00 Eur.