Sausio 13-oji. Laisvės gynėjų dienos minėjimas.

Nuotr. Kęstutis Putelis, Audrius Reipa

2020 m. sausio 13-ąją jau 29-ąjį kartą Jonavoje paminėta Laisvės gynėjų diena. Šventiniai renginiai prasidėjo jau sekmadienį, sausio 12 d., kai greta paminklo Jonavos krašto gynėjams ir memorialo rezistencijos aukoms išdygo virš 600 neužmirštuolių žiedų. Įvairios Jonavos organizacijos ir pavieniai miesto gyventojai susibūrė tam, kad įsmeigdami neužmirštuolės žiedelius parodytų, jog atsimena, kodėl esame laisvi ir išreikštų pagarbą bei dėkingumą.
Po šiai progai skirtų šv. Mišių šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčioje, miesto gyventojai, lydimi kunigaikščio Vaidoto mechanizuotojo pėstininkų bataliono karių, žygiavo eisenoje ir rinkosi prie paminklo Jonavos krašto kovotojams. Čia įvyko iškilmingas sausio 13-osios įvykių minėjimas. Žuvusiųjų atminimą bylojo keturiolikos aukurų liepsnos, pagarba parodyta padedant žvakes ir vainikus, taip pat nuskambėjo salvės už už Sausio 13-osios aukas ir jų artimuosius, už pokario partizanus, rezistencijos dalyvius ir visus Lietuvos laisvės gynėjus bei už lietuvių tautą ir laisvą Tėvynę Lietuvą. Jautrius žodžius apie šios dienos svarbą tarė Jonavos savivaldybės mero pavaduotojas Eugenijus Sabutis, Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Vaidoto bataliono vadas pulkininkas leitenantas Artūras Purlys bei buvusi tremtinė, laisvės kovų dalyvė ir Sąjūdžio aktyvistė Veronika Gabužienė. Skambėjo Jonavos kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choro „Viltis“ bei vokalinio ansamblio „Sunrise“ dainos.