Jonavoje vyko etninės kultūros globos tarybos ir regioninių etninės kultūros globos tarybų bendrą posėdis

2019m. spalio 2 d.

Etninės kultūros globos tarybos ir regioninių etninės kultūros globos tarybų bendrą posėdį pradėjo Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Birutė Gailienė, kuri tarė sveikinimo žodį. Jonavos rajono kultūros centro veiklą pristatė Jonavos kultūros centro direktorius Sergejus Jefimenka. Apie etninės kultūros jungtį tarp Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro krašto muziejaus ir rajono mokyklų papasakojo Rasa Kulytė-Libienė, Jonavos krašto muziejaus edukologė. Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė dr. D. Urbanavičienė pasisakė dėl pasirengimo Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadai, o EKGT specialistai regionuose – dėl Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurso organizavimo. Apie etninės kultūros projektų finansavimą iš Kultūros rėmimo fondo lėšų per Lietuvos kultūros tarybą kalbėjo Aukštaitijos regioninės tarybos narė dr. R. Mikštaitė-Čičiurkienė ir D. Urbanavičienė, kuri taip pat pasisakė dėl savivaldybių funkcijų, užtikrinant valstybinę etninės kultūros globą ir etninės kultūros integravimo į Lietuvos Respublikos kultūros pagrindų įstatymo projektą.