Gedulo ir vilties diena

Birželio 14-ąją Jonavoje iškilmingai ir jautriai paminėta Gedulo ir vilties diena.

 Pirmojo Lietuvos gyventojų trėmimo tikslas buvo pašalinti iš Lietuvos gyventojų sluoksnį, turintį aktyvią tautinę savimonę, tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvavusį nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimo bei įtvirtinimo darbuose. Tačiau birželio 14-oji – ne tik tautos gedulo, bet ir vilties diena. Vilties išgyventi, vilties išvysti savo artimuosius, vilties sugrįžti į tėvynę. Viltis teikė tremtiniams ir politiniams kaliniams jėgų ir tvirtybės. Jie sugrįžo – gyvi ir mirę, kad atgultų amžino poilsio savo gimtinėje. Sugrįždami jie parsinešė ir gyvenimo kelyje jiems švietusią viltį. Prie memorialo rezistencijos aukoms atminti susirinkę jonaviečiai pagerbė tuos, kurie be kaltės kalti kalėjo ir mirė Sibiro platybėse, patriotines dainas atliko Jonavos rajono savivaldybės Kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras “Viltis” (vad. V. Michelkevičienė). Savo mintimis bei pamąstymais pasidalino rajono meras Mindaugas Sinkevičius, Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko vadas pulkininkas-leitenantas Ričardas Dumbliauskas, tremtinė, Jonavos krašto šviesuolė Veronika Gabužienė. Aukų atminimas buvo pagerbtas Visuotine tylos minute. Jonavos geležinkelio stotyje padėtos gėlės, sudainuotos patriotinės dainos, uždegtos atminimo žvakelės, o Tremtinių koplyčioje vyko Šv. Mišios už žuvusius tremtyje.