Birželio 4 d., Jonavos kultūros centre viešėjo Kultūros ministerijos, Nacionalinio kultūros centro ir Lietuvos kultūros centrų vadovai išrinkti į darbo grupę  prie Kultūros ministerijos.

kultūros centrų akreditavimo vertinimo kriterijų pakeitimui ir naujų kriterijų nustatymui. „Vieningos kultūros centrų sistemos nebuvimas, labai apsunkina Kultūros centrų vertinimo ir akreditavimo organizavimą Lietuvoje.

Darbo grupei teko itin sudėtingas uždavinys paruošti kultūros centro vertinimo kriterijus, kurie ‚įvairiais pjūviais“ padėtų įvertinti  kiekybinę ir kokybinę veiklą suteikiant centrams kategorijas.“ –  pradėdama susitikimą kalbėjo Kultūros ministerijos, Kultūrinės edukacijos politikos grupės patarėja Jadvyga Lisevičiūtė.

Darbo grupė paruošė vertinimo kriterijų projektą, kurį paruoš Jonavos, Rokiškio ir Varėnos  kultūros centrai. „ Pasitikrinimas ar mūsų paruošti vertinimo kriterijai suteiks išsamią informaciją apie centrų veiklą, kokios yra spragos, ką reikėtų papildyti ir pataisyti labai sveikintinas. Trys mūsų pasirinkti centrai  atliks didžiulį tiek praktinį, tiek eksperimentinį darbą. Todėl labai lauksime susitikimo birželio 17 d., kurį planuojame Molėtuose, kad išklausytume gautų rezultatų ir pastabų prieš teikiant vertinimo kriterijų projektą vyriausybei“- apibendrino susitikimą NKC direktoriaus pavaduotoja regionų kultūros veikloms Inga Kriščiūnienė

Kultūros ministerijos Kultūros tarybos  darbo grupė, kurios sudėtyje: Kultūros ministerijos, Kultūrinės edukacijos politikos grupės patarėja Jadvyga Lisevičiūtė, NKC direktoriaus pavaduotoja regionų kultūros veikloms Inga Kriščiūnienė, Jonavos kultūros centro direktorius Sergejus Jefimenka, Molėtų kultūros centro direktorė Inga Narušienė, Varėnos kultūros centro direktorė Jurgita Žukienė, Šakių kultūros centro direktorius Raimondas Januševičius, Šilutės rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Vilma Griškevičienė, Klaipėdos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas Gintautas Bareikis, Rokiškio Švietimo,  kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė kultūrai Irena Matelienė.