Juškonių kultūros centre buvo iškepta kiaušinienė iš 400 kiaušinių!

Juškonių kultūros centre gegužės 31 d. per „Piemenėlių šventę - Liaudiškos muzikos festivalį" buvo iškepta kiaušinienė iš 400 kiaušinių.

Kiaušinienė iš 400 kiaušinių buvo iškepta per „Piemenėlių šventę - Liaudiškos muzikos festivalį“ Juškonyse. Berželiais ir tvoromis papuoštoje aikštėje pria kultūros centro pastatyta scena, kurioje viena po kitos keitėsi kapelos su kuo įdomesne ir linksmesne  programa.

Suvažiavo liaudiškos muzikos kolektyvai - kapelos iš keturių rajonų.  Tai Ukmergės r. Deltuvos „Magaryčios“,

(Vad. Kazimieras Piestinis). Raseinių kc  Ariogalos kapela „Šaltinėlis“ (vad. Jonas Urbonas).  Butkiškės bendruomenės kapela iš Raseinių rajono (vad. Andrius Bautronis). Net trys kolektyvai iš Kėdainių kultūros centro: tai Kalnaberžės folkloro ansambis „Kalnaberžiai“(vad. Daiva Staškuvienė), kapela „Pastogė“(vad. Henrikas Docius), Tiskūnų skyriaus Folkloro ansamblis „Žalasys“ (vad. Vytautas Danauskas). Na žinoma neapseita be Jonavos rajono kolektyvų, tai Šveicarijos liaudiškos muzikos kapela „Verpena“ (vad. Dalia Taločkienė) ir Čičinų kc tradicinės muzikos kapela „Kraitė“ (vad. Loreta Ratautienė). Taip pat scenoje pasirodė ir šventės šeimininkai Juškonių kc liaudiškos muzikos grupė „Radasta“ (vad. Valerija Degutienė)

Kapeloms koncertuojant, nuolatos lijo lietutis, bet žiūrovai neišsigando. Kas po skėčiais, kas po medžiais klausėsi ir net atsirado šokėjų, kurie nepabijojo lietaus ir šoko. Tam kas myli lietuvių liaudies dainą nebaisus nei lietus. O kiaušinienės užteko visiems ir dalyviams ir žiūrovams. Sulytus rūbus džiovinomis, o ir patys šildėmis prie laužo. Po kapelų pasirodymo vyko naktišokiai ir lietus geros nuotaikos nesugadino.