Šilų kultūros centre įvyko muzikinis koncertas „Tegul skamba...

Koncertas skirtas kompozitoriaus Juozo Naujalio 150—tosioms gimimo metinėms paminėti

Šį pirmadienį, balandžio 15 dieną Šilų kultūros centre įvyko muzikinis koncertas “Tegul skamba…”, skirtas kompozitoriaus Juozo Naujalio 150—tosioms gimimo metinėms paminėti. Renginyje sudalyvauti buvo pakviesti Jonavos “Neries” pagrindinės mokyklos meninės raiškos grupė (mokytojos – Eglė Merkelienė, Loreta Bizokienė), Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos muzikos skyriaus ugdytinės Austėja Sabaliauskaitė (kanklės) su mokytoja Egle Merkeliene, Rugilė Talalytė (smuikas, mokytoja – Virginija Verikienė) ir Agnė Dedelaitė (fortepijonas, mokytoja – Daina Suslavičienė) bei Jonavos kultūros centro mišrus choras “Žemyna” (vad. Violeta Eugenija Michelkevičienė, chorm. Rita Benošienė, koncertm. Skaidrė Reznikovienė). Koncerto vedėja – Jaugeliškių kaimo aktyvi visuomenės gyventoja – Stefanija Urbonienė. Muzikinio koncerto pradžioje vedėja S. Urbonienė skaitė Albert Dupuis (Albertas Diupiji) eilėraštį (pagal jį sukurta daina) “Didžiųjų kelių daina” ir pasveikino visus su kultūros diena. „Juozas Naujalis yra profesionaliosios lietuvių muzikos pradininkas – vargonininkas, kompozitorius, pedagogas ir choro dirigentas. Jo
kūrybinį palikimą sudaro apie 200 įvairaus žanro kūrinių: mišios, motetai, giesmės, harmonizuotos ir originalios dainos chorams, trio, preliudai, fugos, kantatos ir kt.” – pasakojo koncerto vedėja. Pirmasis kūrinys – harmonizuota lietuvių liaudies daina „Ant kalno karklai“ – skambėjo jaunųjų Jonavos “Neries” pagr. m-klos mokinių lūpomis, joms kanklėmis akomponavo mokytoja Eglė Merkelienė. Dar vieną Juozo Naujalio kūrinį – lietuvių liaudies dainą “Siuntė mane motinėlė” kanklėmis atliko Jonavos J. Miščiukaitės meno m-klos muzikos skyriaus ugdytinė – Austėja Sabaliauskaitė kartu su mokytoja Egle Merkeliene.

Koncerto programą tęsė klasikinės muzikos žanro, Alexander Spendiarov (Aleksandras Spendiarovas) kūrinys “Lopšinė”, op. 3, Nr. 2, kurį atliko Jonavos J. Miščiukaitės meno m-klos muzikos skyriaus ugdytinės – Rugilė Talalytė (smuikas, mokyt. Virginija Verikienė) ir Agnė Dedelaitė (fortepijonas, mokyt. Daina Suslavičienė). „Kai Lietuva buvo didžiulėje carinės Rusijos priespaudoje, o lietuviška spauda buvo uždrausta, Juozas Naujalis kaip ir Vincas Kudirka, Vydūnas, daug darbavosi, žadindamas lietuvių savimonę: slapta organizavo mėgėjų chorus, rengė lietuviškas vakarones, Kaune atidarė slaptą lietuvišką muzikos mokyklą, pagal Maironio tekstus sukūrė daug lietuvišką dvasią keliančių dainų.“ – tęsė pasakojimą vedėja S. Urbonienė, toliau pristatydama Jonavos kultūros centro mišrų chorą „Žemyna“. Šiek tiek papasakojus apie kolektyvo veiklą, buvo pristatyti atliekami kūriniai, t. y. „Jaunimo giesmė“ ir „Už Raseinių, ant Dubysos“ (muzika Juozo Naujalio, žodžiai Maironio), lietuvių liaudies daina „Oi žiba žiburėlis“ bei debiutas – italų kompozitoriaus Claudio Monteverdi (Klaudijus Monteverdis) „T‘amo mia vita“ („Aš tave myliu, mano gyvenime!”), solistė – Ainė Kvedaravičienė. Su šiuo ir kitais kūriniais choristai pasirodys Venecijoje, Claudio Monteverdi konkurse, š. m. spalio mėnesį. Renginio pabaigoje visi dalyviai ir žiūrovai buvo pakviesti sugiedoti J. Naujalio ir Maironio kūrinį „Lietuva brangi“ (kanklėmis akomponavo E. Merkelienė ir A. Sabaliauskaitė). Koncertą „Tegul skamba...“ vainikavo visiems dalyviams ir pagalbininkams įteiktos padėkos, gėlės bei simbolinės dovanėlės, išsakyti gražūs sveikinimai kultūros dienos bei pavasario švenčių proga.