Lietuvos įstojimo į NATO 15 metų sukakties minėjimas ir koncertas

Lietuvos įstojimo į NATO 15 metų sukakties minėjimas ir koncertas