Jonavos kultūros centro istorija


Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras (JKC) – daugiafunkcė kultūrinės veiklos savivaldybės biudžetinė įstaiga, laisvalaikio ir pramogų, meninio ugdymo, tautinių ir bendruomenės tradicijų skleidimo bei saugojimo centras, puoselėjantis krašto kultūrinį savitumą, siekiantis meno žanrų įvairovės, globojantis ir skatinantis etninę, mėgėjų bei profesionalaus meno veiklą, plėtojantis kultūrinę raišką. Centras siekia tapti šiuolaikišku ir patraukliu Jonavos rajono savivaldybės kultūros ir laisvalaikio centru.

JKC įsikūręs adresu Žeimių g. 15, 55158 Jonava, tel./faks. (8 349) 5 18 48, el. p. info@jkc.lt, tinklapis www.jkc.lt.

JKC yra Lietuvos kultūros centrų asociacijos (LKCA) narys, dalyvauja asociacijos organizuojamuose renginiuose, bendrauja su kitais šalies kultūros centrais, švietimo institucijomis, bendruomenėmis, užsienio partneriais, meno bei mokslo įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, dalyvauja projektuose.

Jonavoje Kultūros centro pastatas pastatytas 1983 m. ir priklausė tuometinei „Azotas" gamyklai. 1997 m. AB „Achema" už simbolinę vieno Lt kainą šį pastatą kartu su inventoriumi pardavė Jonavos rajono savivaldybei, į jį įsikėlė Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras. Nuo 1999 m. atgimė rajono kultūrinis gyvenimas. Kultūros centrui buvo priskirtos kultūros skyriaus funkcijos, t.y. seniūnijų kultūros įstaigos tapo Kultūros centro filialais. Centro specialistai rūpinasi seniūnijų darbuotojų kvalifikacija, organizuoja seminarus, mėgėjų meninės veiklos kolektyvų šventes ir konkursus, rūpinasi šių kolektyvų dalyvavimu regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, didesnių švenčių organizavimu seniūnijose ir seniūnijų kolektyvų dalyvavimu miesto šventėse.

2001 m. Kultūros centras apdovanotas Kultūros ministerijos diplomu už Joninių (Rasos) šventės tradicijų gaivinimą.

2003 m. Kultūros centras apdovanotas Kultūros ministerijos diplomu už profesionalaus meno sklaidą ir metodinės veiklos fiksavimą naujoviškomis formomis.

Kultūros centro veiklą grindžiama LR konstitucija, LR biudžetinių įstaigų įstatymu, LRV nutarimais, LR Kultūros ministerijos teisės aktais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, nuostatais ir kitais teisės aktais.

Po 2011 m. vykusios Jonavos kultūros centro ir filialų akreditacijos 2012 m. rajono savivaldybės tarybos sprendimu Jonavos rajono savivaldybės kultūros centrui suteikta aukščiausioji kategorija, Šveicarijos kultūros centrui – antroji kategorija, Panoterių, Ruklos, Čičinų, Užusalių, Kulvos, Upninkų, Bukonių, Juškonių, Kuigalių ir Šilų kultūros centrams – trečioji kategorija.

Nuo 1995 m. lepos mėn iki 2013 m. spalio mėn Kultūros centro direktoriaus pareigas ėjo Gintautas Masteika.  Nuo 2013 m spalio mėn. iki 2017 vasario  mėn. - Gintarė Vaiciekavičiūtė. Nuo 2015 spalio mėn.  iki 2017 vasariomėn. laikinai  eiti direktoriaus pareigas  paskirtas Edmundas Gedvila.

2016 m. Jonavos rajono savivaldybės Kultūros centre dirbo 81 darbuotojas. Iš 56 kultūros ir meno darbuotojų 34 turi aukštąjį universitetinį, 2 aukštąjį neuniversitetinį, 8 spec. vidurinį, 9 aukštesnįjį, 3 vidurinį išsilavinimą.

Veikė 58 mėgėjų meninės veiklos kolektyvai, įtraukę 647 narius. Iš viso rajono meninės saviraiškos mėgėjai surengė 665 koncertus. 2016 m. Jonavos kultūros centre dirbo 15 mėgėjų meninės veiklos kolektyvų, kuriuose dalyvavo apie 240 meno mėgėjų. Suaugusiems meninės saviraiškos galimybes siūlė 10 kolektyvų: mišrus choras „Žemyna", moterų choras „Guoba" (II-oji, aukšto meninio lygio kategorija), politinių kalinių ir tremtinių choras „Viltis", folkloro ansamblis „Laduta" (II-oji, aukšto meninio lygio kategorija), vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Varūna", moterų vokalinis ansamblis „Presto" (II-oji, aukšto meninio lygio kategorija), liaudiška kapela „Jonė", Pantomimos teatras, Solistė Kamilė Balabonaitė, instrumentinė grupė „Rapsodija"; vaikams – 5 kolektyvai: vaikų popchoras „Šuldu buldu" (II-oji, aukšto meninio lygio kategorija), vaikų folkloro ansamblis „Ramtatukai" (II-oji, aukšto meninio lygio kategorija), mados studija „Kedavra", modernaus šokio grupė „Kontempo", grupė „Jazz Studio". Per 2016 m. Jonavoje ir rajono seniūnijose organizuoti 1236 įvairaus žanro renginiai, kuriuos apytiksliai aplankė 400 000 žiūrovų.

2017m. kavo mėn direktoriaus pareigas eina Sergejus Jefimenka.