Informacija prekybininkams


 

https://www.myfest.lt/

Jorūnė Stonienė
Tel. +370 636 97 350


 

 

Registracija, leidimo prekiauti ir prekybos vietos suteikimas:

 • Kiekvienos šventinės mugės registracijos pradžia skelbiama jkc.lt/informacija-prekybininkams
 • Registracija vyksta elektroniniu paštu: prekyba@jkc.lt
 • Registuojantis būtina nurodyti įmonės pavadinimą/vardą pavardę, jei dirbama su verlo liudijimu, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, produkciją, kuria mugės dalyvis prekiauja, prekybinio ploto išmatavimus, reprezentatyvių prekybinės vietos ir savo produkcijos nuotraukų. (Vienam mugės dalyviui gali būti suteikiamos kelios prekybos vietos. Registracijos anketoje privaloma nurodyti, ar pageidaujamos prekybos vietos turi būti viena šalia viena kitos, ar skirtingose renginio erdvėse ir pan.)
 • Gavus organizatorių patvirtinimą, mugės dalyvis turi kreiptis į Jonavos mieto seniūniją dėl leidimo prekybai išdavimo (Regina Zaleckienė, el.p. regina.zaleckiene@jonava.lt, tel. 8 611 24089)
 • Privalomo prekybos vietos mokesčio nėra, tačiau vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu, visų mugės dalyvių prašome paremti vykstantį renginį. Paramos sutartį siunčiame elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje.
 • Geranoriškai paremti galima pervedant lėšas į Jonavos kultūros centro atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT 824010043900020191, esančią AB DnB. Paskirtyje įrašant „Parama...“ ir renginio pavadinimas.
 • Paramą prašytume pervesti ne vėliau kaip 5 dienos iki renginio pradžios. (Pervedus paramą, tačiau neatvykus prekiauti, pervesta parama negražinama.)
 • Informacija apie prekiautojui suteiktą prekybos vietos numerį pranešama elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje.
 • Mugės dalyviui neatvykus į prekybos vietą iki mugės pradžios, jo vieta gali būti suteikiama kitam prekiautojui. (Užsiregistravus, tačiau paaiškėjus, kad dalyvis negali atvykti į mugę, privalo apie tai informuoti organizatorius el.paštu: prekyba@jkc.lt)
 • Prekybos vietų skaičius ribotas, todėl registracija sustabdoma, kai visos prekybos vietos rezervuotos.
 • Prekiautojų skaičių nustato renginio mugės organizatorius.
 • Renginio organizatoriai pasilieka teisę nepriimti prekiauti mugėje tų, kurie registruojantis arba ankstesnių mugių metu pateikė klaidingą informaciją, pažeidė prekybos mugėje taisykles ar viešąją tvarką renginio metu.

Šventės mugės vidaus taisyklės:

 • Dalyvis gali prekiauti tik jam suteiktoje prekybos vietoje.
 • Mugės dalyviui suteikiamas su mugės organizatoriumi sutartas prekybinis plotas.
 • Atvykstant didesniu nei 3,5t transportu būtina iš anksto pranešti mugės organizatoriui.
 • Dalyvio palapinės konstrukcija ir daiktai neturi trukdyti besiribojantiems kitiems dalyviams ir negali viršyti organizatorių skirto ploto ribų.
 • Visu inventoriumi (palapinėmis, stalais, kėdėmis ir pan.) ir elektros energija mugės dalyviai turi pasirūpinti patys.
 • Prekybinė vieta turi būti tvarkinga. Mugės dalyvis įsipareigoja užtikrinti, kad prekybinė vieta ir jos aplinka visą mugės laiką būtų tvarkinga ir švari.
 • Renginio metu dalyvis neturi trukdyti kitiems dalyviams tinkamai dalyvauti renginyje (triukšmauti, garsiai leisti muziką, užstatyti šalia esančio dalyvio ploto ir kt.)
 • Visais dokumentais bei leidimais, reikalingais prekybai (maisto ir veterinarijos tarnybos leidimu; verslo liudijimu; individualios veiklos pažymėjimu ir kt.) privalo pasirūpinti mugės dalyvis. Renginio metu dalyvis privalo juos turėti, kad reikalui esant būtų galima patikrinti.
 • Mugės dalyviai privalo vadovautis visais Lietuvos Respublikoje galiojančiais prekybą viešoje vietoje reglamentuojančiais teisės aktais. Organizatoriai už mugės dalyvio padarytus nusižengimus neatsako.

Kita informacija:

 • Organizatoriai renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali naudoti nekomerciniais tikslais.
 • Dalyvis, užpildydamas ir pateikdamas registracijos anketą, įsipareigoja laikytis šių taisyklių.