Čičinų kultūros centras


Adresas: Sodo g. 4, Čičinų kaimas, Jonavos r., LT-55242

Renginių organizatorė: Loreta Ratautienė, tel. (8 606) 75462

 

Istorija

Kulvos seniūnija – viena didžiausių Jonavos rajono savivaldybės seniūnijų. Kulvos kaimas – seniūnijos ir Švč. Mergelės Marijos parapijos centras, įsikūręs pusiaukelėje tarp Jonavos ir Kulvos. Seniūnijoje yra archeologijos paminklų – Skrebinų piliakalnis ir senkapiai, Pabartonių senkapiai ir akmens amžiaus stovykla; gamtos paminklų – Andriuškonių atodanga, akmuo Valiūnas Batėgalos kaime, dažnai lankomas Žinėnų piliakalnis. Apie 1510 metus Kulvoje gimė vienas iš lietuvių raštijos pradininkų, reformacijos bei humanizmo idėjų skelbėjas Lietuvoje, Karaliaučiaus universiteto profesorius Abraomas Kulvietis.

Čičinai – kaimas Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje, Kulvos seniūnijoje, 6 km į vakarus nuo Jonavos, 4 km į pietus nuo Kulvos, dešiniajame Neries krante. Seniūnaitijos centras. Rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1767 m. gruodžio 1 d. Juozo Daugirdo istorinių aktų kolekcijoje, saugomoje Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje. Deja, nėra išlikusių duomenų apie kaimo ir jo pavadinimo kilmę.

Architektūrinių paminklų nėra, tačiau prie kelio į Jonavą stovi medinis kryžius, skirtas kraštiečiams, kurį 1995 m. išdrožė kraštietė tautodailininkė Janina Baltrimavičiūtė Listvina.

Kaimas kasmet gražėja ir auga. Šiuo metu yra šiek tiek virš 100 sodybų. Veikia biblioteka, kultūros centras, parduotuvė, keletas gamybinių įmonių.

2015 m. vietos ūkininko Rimanto Kubiliūno iniciatyva įkurta kaimo bendruomenė „Čičinų kraštas“.

Čičinų kultūros centras įkurtas 1968 m. Veiklos tikslas – saugoti ir puoselėti kultūros paveldą, tradicijas, ugdyti tautinę savimonę, plėtoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, puoselėti vietos bendruomenės kultūrinį aktyvumą. 2014 m. Europos sąjungos paramos ir rajono savivaldybės skirtomis lėšomis suremontuotame kultūros centre sudarytos sąlygos mėgėjų meno kolektyvų veiklai ir repeticijoms. Kasmet organizuojami jau tradiciniais tapę ir naujų formų renginiai, profesionalaus meno atlikėjų koncertai.

 

Mėgėjų meninės veiklos kolektyvai

Tradicinės muzikos kapela „Kraitė" (vadovė L. Ratautienė) įkurta 2002 m. Dalyvių nuoširdumas, entuziazmas užburia žiūrovus ir skatina vadovę ieškoti ir mokyti naujų kūrinių, senovinių romansų, tradicinės instrumentinės muzikos. 2022 m. rudenį kapela minės kūrybinės veiklos 20-metį. Per tuos metus daug koncertuota Jonavos kultūros centro, jo filialų, kitų rajonų organizuotose renginiuose. Kolektyvo repertuare – tradicinė liaudies kūryba: valsai, polkos, dainos, romansai, tradiciniai šokiai. Šiuo metu kapeloje 9 dalyviai – Čičinų, Dijokiškių kaimų gyventojai. Grojama šiais instrumentais: smuikas, armonika, basetlė, būgnas,  mažasis būgnelis. Kapela yra paruošusi programas – „Romansų vakaras“, „Tradiciniai šokiai“, „Lietuva, tėviškė, namai“, „Jau atėjo subatėlė“.

Moterų vokalinis ansamblis „Septima“  – Veikla laikinai sustabdyta.

Kolektyvas įkurtas 2016 m. Nuo 2019 m. rudens vadovauja meno vadovė Audra Noreikaitė. Repertuare - populiarios vokalinės, estradinės dainos. Kolektyvas inicijuoja vokalinės muzikos šventę „Pavasario spalvos“, daug koncertuoja.

 

Būreliai

„Darbštuoliai" (vaikams). Vadovė Loreta Ratautienė. Vaikai turiningai leidžia laisvalaikį, ruošia rankdarbių parodas, koncertines programėles, mokosi groti, dalyvauja edukacinėse veiklose.

Kraštiečių laisvalaikio klubas „Klumpė“ (suaugusiems). Vadovė Loreta Ratautienė. Veiklą pradėjo 2022 m. Bus organizuojami susitikimai, kameriniai koncertai, edukacinės veiklos, išvykos.

 

Renginiai

Čičinų kultūros centre kasmet organizuojami tradiciniais tapę renginiai: Užgavėnės, Valstybinių švenčių paminėjimai, Motinos dienai skirtas koncertas, šventė tarptautinei Vaikų gynimo dienai „Vaikystės spalvos“, kraštiečių šventė „Tėviškės takais pareisim. Joninės“, vasaros vaikų poilsio stovykla „Tautodailės sodelis“, sporto ir pramogų šventė „Palydėkime vasarą", poezijos ir muzikos šventė „Rudens laiškai", advento vakaras, kalėdinė šventė vaikams „Balta vaikystės pasaka“, parodos, susitikimai, koncertai, edukacinės popietės, renginių ciklas „Jonavos krašto žmonės“. Nuo 2021 m. organizuojamas koncertų ciklas „Susitikimai. Pažintys“. 2022 m. pavasarį numatoma organizuoti respublikinį muzikos festivalį  „Pavasario spalvos“.

Organizuojant renginius bendradarbiaujame su kaimo bendruomene „Čičinų kraštas“, vietos ūkininkais, Jonavos kultūros centro, filialų, Čičinų kaimo bibliotekos ir Kulvos seniūnijos darbuotojais.