Visuomeninių organizacijų projektinio finansavimo konkursas - Jonavos kultūros centras